BESTYRELSEN: Hvem kan vælges ind m.m.?

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Man vælges ind for en 2-årig periode på generalforsamlingen, der afholdes ifm. den årlige DUN Konference. Man har mulighed for at blive genvalgt.

Kun ansatte på medlemsinstitutionerne kan blive medlem af bestyrelsen.

Alle medlemsinstitutioners registrerede medlemmer, der møder frem på generalforsamlingen, har stemmeret. Individuelle medlemmer har ikke stemmeret. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.

Læs mere i vedtægterne

Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen

Tilbage til oversigten