Åbent SIG-webinar i UNIEN: Værdiskabelse i entreprenørielle processer og innovation

Dato: 21. november 2022, kl. 10.00 - 12.00

Sted: Online

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 16. november 2022

Mødet er åbent for alle

Tilmelding

Hvad skal du forvente:

De færreste vil nok være uenige i, at studerende gennem deres uddannelse skal medvirke til at skabe værdi i samfundet. Men hvad vil det egentlig sige og indebære – det er der mange forskelligartede svar på!

Vi vil se nærmere på begreberne værdi og værdiskabelse i universitetsundervisning med målsætninger og metodikker inden for feltet, innovation og entreprenørskab.
Vi kigger på centrale definitioner og forståelser af værdi, samt på udvalgte modeller for værdiskabelse, herunder deres didaktiske og pædagogiske potentiale for udvikling og tilrettelæggelse af undervisning og læring.
Deltagerne inviteres gennem mindre øvelser til at diskutere værdiskabelse i både teori og praksis med udgangspunkt i egen praksis. Blandt andet vil vi sammen udforske forskelle og ligheder mellem faglige discipliner og kulturer ud fra et værdiskabelsesperspektiv.

Målgruppe:

webinaret henvender sig især til undervisere og uddannelsesledere på de videregående uddannelser med interesse for undervisning, der sigter på at udvikle innovative og entreprenørielle kompetencer.

Læs hele indbydelsen

Læs om UNIEN og bliv medlem

Tilbage til oversigten