Åbent SIG-møde i DoDS: Hvordan kan vejledere understøtte ph.d.-studerendes trivsel?

Dato: 26. januar 2022 kl. 13.00-15.00

Sted: Online på Zoom via dette Link Arrow mødelink 

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 20. januar 2022

Tilmelding: Send en mail til Gitte Wichmann-Hansen Link Arrow gwh@au.dk

Mødet er åbent for alle med interesse i uddannelse af ph.d.-vejledere

Emnet for mødet er 'Trivsel blandt ph.d.-studerende og hvordan vejledere kan understøtte trivsel'.

Dagsordenen ser foreløbig sådan ud:

 1. Velkommen v/ Gitte (5 minutter)
 2. Oplæg ”Hvad er temperaturen på de ph.d.-studerendes trivsel i DK og hvad kan forklare trivsel/mistrivsel?” v/Gitte (15 minutter)
 3. Kort diskussion (10 minutter)
 4. Oplæg á 7 minutter v/ medlemmer af DoDS: ”Hvordan adresserer vi trivsel på vores vejledningskurser? Deling af undervisningsmaterialer (øvelser, oplæg mm.) til inspiration for hinanden
  1. Tove H. Jørgensen
  2. Mirjam Godskesen
  3. Øvrige medlemmer er meget velkomne til at byde ind
 5. Fælles diskussion (20 minutter)
 6. Deling af nyttige ressourcer og litteratur om ”Doctoral student well being and supervision” (websites, podcasts, forskning, mm.) v/ Gitte. Øvrige medlemmer supplerer (10 minutter)

Læs om DODS

Tilbage til oversigten