Åbent online-møde i SIG'en 'Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser'

Dato: 18. november 2022, kl. 12.00 - 15.00

Sted: Online via dette Link Arrow Zoom link

Deltagergebyr: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendigt

Mødet er åbent for alle


Info: 
Har du spørgsmål til arrangementet, kontakt da SIG-koordinator Peter Wick Link Arrow pewi@samf.ku.dk

Dagsorden

 • Kort runde

 • Status på vores strategiske arbejde med udvikling af eksamensområdet i Danmark.
  Der er et stort efterslæb i forhold til hvad andre (v.a. angelsaksiske) universiteter har gjort for at reformere deres syn på og formater af eksamen (fx findes der på Harvard University ingen slut-eksamen (siden 2010) eller de bliver kun gennemført som supplement til continous assessments. Også University of Western Australia har fjernet ”high-stakes final exams” i 2018 og én assessment må ikke udgøre mere end 70% af slutkarakteren).
  Derfor arbejder vi med 2 opgaver:
  • 1. del er rettet mod beslutningstager (fx politiske ordfører, uddannelses jurister, Danske Universiteter mm.)
  • 2. del er rettet mod studienævn, kursusleder, undervisere mm.
 • Forberedelse af workshoppen med David Boud, som kommer til Århus

 • Nye møde-datoer henunder writing retræt

Læs mere om SIG'en

Tilbage til oversigten