Åben SIG-udflugt i UNIEN: AAUs model til sammenkædning af PBL og I&E

Dato: 27. oktober 2022, kl. 10.00 - 16.00

Sted: Thomas Manns vej 25, 9220 Aalborg. Arrangementet foregår i ”Pitch Area”.

Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2022

Mødet er åbent for alle

Tilmelding

Hvordan kan innovations- og entreprenørskabsundervisning se ud når innovationsenheder, pædagogiske enheder og undervisere arbejder sammen på fag og studieniveau?

Sidste møde i UNIEN fandt sted i AU’s innovationshub The Kitchen. Det var meget inspirerende, og medlemmerne foreslog spontant, at næste møde også blev en udflugt. Gerne med lidt mere tid, som skulle bruges på netværk og erfaringsudveksling. Som sagt så gjort. Denne gang går turen til AAU’s spritnye Link Arrow Science and Innovation Hub, AAU SIH, som "skal være et knudepunkt og udstillingsvindue for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling på Aalborg Universitet. Visionen er at fremme innovation og iværksætteri på tværs af fag".

Forberedelse

 • Kig på Link Arrow AAU’s læringsmodel for PBL og entreprenørskab.
 • For at imødekomme medlemmernes ønske om at styrke netværksdannelse og erfaringsudveksling, beder vi om/lægger vi op til/ regner vi med at alle deltagere så vidt muligt bidrager på dagen. Som udgangspunkt kan man gøre det på en af nedenstående måder, som alle indbefatter at man taler i ca. to minutter. Man må godt anvende en alternativ form, bare det tager to minutter.

Du er underviser (VIP eller TAP)

 1. Overvej, hvordan du kunne ønske dig støtte til at integrere elementer af I&E i din undervisning i større eller mindre omfang. For eksempel support til udformning af læringsmål, særlige undervisningsmetoder som du ikke selv har erfaring med, kontakt til virksomheder eller noget helt andet.
 2. Undersøg (indledningsvist) hvilke tilbud dit universitet / dit fakultet / … har; lokale innovationsenheder, pædagogiske enheder osv. Tjek for eksempel enhedernes hjemmesider eller kontakt dem. Hvis det viser sig at være svært at finde oplysningerne er det også et resultat som vi håber du vil dele med os andre.
 3. Overvej, hvad du håber netværket UNIEN kan hjælpe dig med for at komme videre.

Du er konsulent – uanset hvilken slags enhed du kommer fra (hub, pædagogisk center eller rent administrativt)

 1. Medbring en poster, der illustrerer hvordan jeres enhed kan eller kunne hjælpe studierne / underviserne på dit universitet/UC. Anvend for eksempel modeller som I allerede anvender til annoncering. Du kan også skitsere et skitsere et ønskescenarie. Minimum A2-størrelse og læseligt på afstand.
  Eller
 2. Forbered to minutters indlæg om hvad det mest almindelige er, som du/din enhed hjælper med i forbindelse med undervisningen eller det du gerne vil have feedback på.


Program

10.00 Ankomst: Kaffe og rundstykker

10.30 Velkomst og introduktion til dagens tema: Curriculære samarbejder kort oprids af området

10.40  Introduktion til lokaliteten som vi er på i dag og aktiviteterne på stedet, Jesper Vestergaard
Efterfulgt af rundtur i det nye miljø

11.20 Jesper Vestergaard, AAU:
 • Hvordan tænker vi entreprenørskab på AAU (med udgangspunkt i vores pædagogiske læringsmodel Problem Baseret Læring) Både curriculært, ekstra-curriculært og co-curriculært (samarbejde mellem inkubator og uddannelse), med særlig vægt på det pædagogisk-didaktiske i den faglige kontekst
 • Eksempler på forskellige forløb/tiltag i og uden for huset
 • Hvordan arbejder vi strategisk med at få mere entreprenørskabsundervisning på AAU
Inkl. Debat og diskussion

12.20 Frokost

13.00 (Poster)præsentationer fra deltagerne. Det bliver SÅ interessant at høre om hinandens erfaringer

14.00 Kaffepause

14.15 Snak i mindre grupper ud fra temaer som trækkes ud af dagens debatter og præsentationer om f.eks.:
 • muligheder for at udvikle samarbejder curriculært
 • kvalificere samarbejdet til blivende initiativer i fagene drevet mest muligt af underviserne
 • supportere læring og studerendes udvikling gennem praksisintegration
 • opbløde grænserne mellem curriculære aktiviteter og arbejdsmarked
Andre emner der er dukket op under dagens besøg kan naturligvis også debatteres

15.40 Refleksion over formen i dag og takehomes

15.50 Teaser til efterårets webinar om værdiskabelse

16.00 Tak for i dag, afrejse


Læs mere om UNIEN

Tilbage til oversigten