SIG-webinar: Perspektiver på uddannelse og dannelse i en digital tid

Dato: 15. november 2022, kl. 14.00 - 15.30
           Første del 14.00 - 14.45: Webinar – åbent for alle 
           Anden del 14.45 - 15.30: Workshop – kun for medlemmer af DiP 

Sted: Online via Zoom

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 11. november 2022

Oplæg ved Michael Paulsen, Lektor ved SDU og Jesper Tække, Lektor ved AU

Oplægget giver en introduktion til bogen Link Arrow A New Perspective on Education in the Digital Age Teaching, Media and Bildung der udkom i begyndelsen af året på Bloomsbury. Problemstillingen vedrører, hvordan et skolesystem som det danske, der er rundet af dannelsestraditionen, reagerer på den digitale medierevolution. Oplægget introducerer til 3 forskellige dannelsespositioner og bygger på vidtgående teoretisk arbejde samt 15 års aktionsforskning på danske gymnasieskoler. Workshoppen lægger op til, at deltagerne arbejder med de tre dannelsesforståelser i relation til de områder, de finder vigtigst.

Bio

Link Arrow Michael Paulsen, f. 1974 er lektor i pædagogik, Syddansk Universitet. Michaels erkendelsesinteresse er, hvorledes man pædagogisk, uddannelsesmæssigt og dannelsesmæssigt kan forstå og respondere på den antropocæne tidsalders nøgleproblemstillinger, herunder hvordan man kan og bør forholde sig til teknologi af forskellig art, og hvad brug af forskelligartet teknologi gør ved mennesker og verden.

Link Arrow Jesper Tække, f. 1969, er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur. Jespers erkendelsesinteresse angår hovedsageligt samspillet mellem menneske, samfund og medier, hvilket i disse år mest giver sig udtryk i analyser af hvordan sociale medier virker ind på social identitet, interaktion, organisation, undervisning og samfund. Han har en lang række udgivelser og foredrag bag sig indenfor ovenstående områder.

Litteratur

Paulsen, M., & Tække, J. (2021). Link Arrow A New perspective on education in the digital age: Teaching, Media and Bildung, Bloomsbury Academic

Læs om DiP og bliv medlem