Åbent SIG-seminar i Førsteårspædagogik: Bliv klogere på vores studerende

Ruc Foersteaars

Dato: 14. december 2021, kl. 9.30 - 16.00

Sted: Roskilde Universitet, Bygning 46, Auditoriet (46.1-049)

Tilmeldingsfrist: 8. december 2021

Tilmelding

Viden om vores studerende er afgørende for, hvordan vi arbejder med vores studerende. Men hvad er væsentligt at vide om de studerende, og hvordan kan forskning, som relaterer sig til studerende på første år, kvalificere vores arbejde med  førsteårsstuderende og førsteårspædagogik?
I 2021 har tre yngre forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet forsvaret deres ph.d.-afhandlinger, som alle tre på forskellig vis har haft førsteårsstuderende i fokus enten som problemstilling eller som empirisk genstandsfelt.
Link Arrow SIG'en Førsteårspædagogik under Dansk Universitetspædagogisk Netværk inviterer medlemmer og andre interesserede til et åbent seminar om denne nye forskning og deres resultaters perspektiver for arbejdet med førsteårsstuderende.

Program

09.30-10.00 Ankomst, kaffe/croissant

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.15 Førsteårsstuderendes møde med universitetet
Andrea Fransiska Møller Gregersen, Ph.d., videnskabelig assistent
Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Link Arrow Developing Viable Study Practices and Student Identities 

Andreas ph.d.-afhandling undersøger førsteårsstuderendes møde med universitetet. På baggrund af et kvalitativt studie foretaget på tre forskellige uddannelser viser afhandlingen, at der er stor variation i hvilke normer, praksisser og studiekulturer studerende møder, alt efter hvilket studie de starter på. Processen med at blive universitetsstuderende, handler derfor om lære at afkode og navigere i de specifikke forventninger, normer og praksisser, som de møder.

På SIG seminaret vil Andrea præsentere nogle af ph.d. projektets hovedpointer, herunder hvordan de studerende navigerer i de udfordringer de 2 møder i arbejdet med at udvikle meningsfulde studiepraksisser og udvikle en identitet som studerende.

 11.15-11.30 Kort pause 

 11.30-12.30 Brudflader i universitetets læringsrum
Eva Ulstrup, Ph.d., Specialkonsulent
TEACH, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Link Arrow Brudflader i universitetets læringsrum 

Evas ph.d.-afhandling er en undersøgelse af brudflader og overensstemmelser mellem didaktiske intentioner og studerendes deltagelse i kursusundervisning på universitetet. Det empiriske grundlag er interviews med studerende og undervisere samt deltagerobservationer fra kursusundervisning på 2. semester på RUC.

På dette SIG seminar vil Eva præsentere nedslagspunkter fra sin afhandling, der illustrerer hvordan studerende ændrer deres forståelser og deltagelsesformer i løbet af de første semestre, og hun vil give eksempler på områder, hvor der er særligt store brudflader mellem underviseres og studerendes forståelser og forventninger. 

12.30-13.15 Frokost (vegetarisk salat, brød og vand)

13.15-14.15 Studerendes læring i digitale interaktioner
Maria Hvid Stenalt, Ph.d., Postdoc
Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Link Arrow A Constraint-based Understanding of Student Learning in Digital Education

Marias ph.d.-afhandling undersøger digitale interaktioner i universitetsundervisningen. Digitale teknologier spiller en vigtig rolle på mange universiteter, men nyere forskning konkluderer dog, at forskning inden for feltet har forsimplet læring og fokuseret på ’de gode historier’. Med inspiration fra en mere kritisk retning inden for forskningsfeltet belyser denne afhandling sammenbrud i digitale interaktioner og adresserer det ved at stille spørgsmålet: ”Hvad muliggør og forhindrer studerendes læring i digitale interaktioner?”

Afhandlingen adresserer dette spørgsmål med inspiration fra forskning i agens, og særligt en forståelse af agens som et relationelt fænomen. På SIG seminariet vil Maria præsentere sit empiriske studie, hvor hun interviewede 1. semester studerende på et dansk universitet. Hun vil beskrive sin metodiske 3 tilgang, studies fund og belyse, hvordan teknologiske, kontekstuelle, individuelle og relationelle aspekter sammensmeltes og indfiltre i universitetsundervisningen.

14.15-14.30 Kort pause

14.30-15.15 Fælles diskussion om forskningsresultaternes perspektiver i forhold til praksissituationer med/for førsteårsstuderende.

15.15-16.00 Kaffe/kage to go or to stay

 

Læs mere

Koordinator Førsteårspædagogik
Carsten Tage Nielsen
Ph.d., Studielektor
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Link Arrow ctn@ruc.dk
21 63 37 64

Roskilde Kort