SIG-møde i Førsteårspædagogik: Hvordan kan man udvikle initiativer til bedre gennemførelse? - Metodisk tilgang og eksempler på indsatser

Foersteaarspaedagogik Netvaerksmoede Vinter 2019

Dato: 10. december 2019, kl. 10.00-15.00

Sted: Københavns Universitet, SCIENCE, Biblioteksbygningen, Lokale I61, Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C

Tilmeldingsfrist: 3. december 2019

TilmeldingLink Arrow Her

Mødet er åbent for alle - der er plads til 40 deltagere

På SCIENCE har vi i en årrække arbejdet med at udvikle målrettede indsatser til at skabe bedre gennemførelse. Indsatserne er udviklet i tæt samarbejde med tre af vores bacheloruddannelser.
Vi vil gerne bruge formiddagen på et oplæg, som præsenterer vores tilgang til at udvikler initiativer. Vi tager bl.a. udgangspunkt i Vincent Tintos viden om studerendes motivation for at gennemføre uddannelsen.

Program:

10.00-10.30

Ankomst og formiddagskaffe

10.30-10.40

Velkommen og lidt om dagens program 
v/Carsten Tage Nielsen, RUC og Anine Skjøt Møller, KU

10.40-12.00

Gennemførelsesindsatser på første studieår på SCIENCE 
v/Anine Skjøt Møller, Trine Ryholm Hestbæk og Marie Brogaard, KU, SCIENCE

12.00-12.45

Frokost og lidt luft

12.45-13.30

Gruppearbejde. 
I grupper drøfter vi, hvilke øvrige initiativer vi kan lave, for at støtte gennemførelse.

13.30-14.15

Perspektivering: Et sammenhængende første studieår 
v/Lars Ulriksen, KU, Institut for Naturfagenes Didaktik

14.15-14.45

SIG-netværk: Valg af tovholder og suppleant 
v/Carsten Tage Nielsen

14.45-15.00

Tak for i dag


Medlemskab af SIG
:
Hvis du ikke er på medlemslisten, men fremadrettet ønsker at være en del af netværket, kan du tilmelde dig ved at skrive til netværkskoordinator Carsten Tage Nielsen på Link Arrow ctn@ruc.dk. Husk at oplyse dit navn, din institution og mailadresse. 

Du kan læse mere om netværket Link Arrow her

Medlemskab af en SIG kræver, at du samtidig er medlem af Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN. 
Du tilmelder dig Link Arrow her

Læs mere