Workshop: Validering af tests og prøver - hvad siger moderne teoretikere om eksaminers gyldighed i praksis?

Tidspunkt: 11. december 2017, kl. 13.00 - 16.00

Sted: CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation), Rigshospitalet, Teilum-bygningen - indgang 54, stuen, Kursussal 1

Deltagergebyr: Workshoppen er gratis, men tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset til 15. 

Tilmeldingsfrist: 3. december 2017

Tilmelding: Skriv til sektionschef Anne Mette Mørcke på Mail anne.mette.moercke@regionh.dk

Validitet er det begreb, som man bruger, når man diskuterer om en given eksamen er pålidelig, retfærdig og gyldig. Hvis de forskellige typer eksaminer, som vi udsætter vore studerende og kursister for, ikke har den nødvendige grad af validitet indbygget, så kan vi ikke afgøre, om de har opnået den kompetence, som vi stilede mod. I den modsatte ende af spektret for ’validitet’ finder man jo upålidelige, uretfærdige og ugyldige eksaminer. Det er derfor væsentligt for dansk uddannelsesforskning og udviklingsarbejde at arbejde med valideringsproblematikker. Validitetsteorier og forskning i validering er imidlertid tungt stof og de færreste af os kan forstå dem uden hjælp. Der er ingen kogebogsopskrift for validering, som kan følges ukritisk. I workshoppen vil vi derfor forsøge at lukke begrebet og teorierne op for deltagerne, samt diskutere validitet i forhold til deltagernes egne problemstillinger fra uddannelsesforskning eller udviklingsarbejde.

Workshoppen er for alle akademikere med interesse i eksaminer, prøver, tests og validitet.

Læs mere