Eksamen, bedømmelse og feedback i innovations- og entreprenørskabsuddannelser (I&E)

Tid: torsdag den 29. oktober 2015 kl. 10-16

Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense

Arrangører: UNIEN

Pris: Gratis

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning. Send en mail til DUNs sekretariat: Link Arrow dun@dun-net.dk med navn, titel, organisation/firma og mail.

Deadline for tilmelding forlænget: 15. oktober 2015

Link Arrow Program

Om seminaret
Det kan ofte være en udfordring at definere og bedømme de kernekompetencer, de studerende forventes at udvikle i forbindelse med undervisning i innovation og entreprenørskab. Samtidig er der lagt op til, at eksamen og bedømmelse skal fremme læring og videreudvikle de studerendes færdigheder for at ruste dem bedst muligt til erhvervslivet.

Dette stiller underviserne over for et dilemma: Hvordan kan man definere klare læringsmål og retningslinjer for, hvad der forventes af de studerende ved eksamen, uden at indsnævre deres læringsudbytte, kreativitet og handlerum?

Udviklingen af eksamensformer, der svarer til formålene med I&E-undervisning, fordrer kreativitet og mod til at afprøve utraditionelle pædagogiske værktøjer. Som underviser og studieleder kan man opleve tvivl om, hvorvidt netop den eksamensmetode, man har udtænkt, er forenelig med studieordningen og eksamensbekendtgørelsen. Derfor kan det være oplagt at søge inspiration hos andre, der står med lignende udfordringer.     

For at fremme den tværuniversitære vidensdeling inviterer UNIEN til et landsdækkende seminar, der med foredrag, workshops og debat sigter mod at inspirere deltagerne til, hvordan de kan tackle fagpædagogiske udfordringer knyttet til design og gennemførelse af eksamen, evaluering og feedback i I&E-undervisning.

Seminarets foredrag og diskussioner vil bygge på konkrete erfaringer med:

  • Alignment af læringsmål og eksamen
  • Nye eksamensformer som procesevaluering, produktevaluering og værdiskabelse
  • Feedbackformer og hvordan de understøtter læring

Målgruppen er undervisere, studieledere og uddannelseskonsulenter fra de videregående uddannelser.

Yderligere spørgsmål om seminaret rettes til UNIENs koordinator Radmila M. Rasmussen, rr@ifro.ku.dk