DUN Konference 2009: Kvalitet i undervisning og uddannelse

DUN Konference 2009: Kvalitet i undervisning og uddannelse

Dansk Universitetspædagogisk Netværks 15. årlige netværkskonference blev afholdt d. 28.-29. maj 2009 på Trinity Hotel & Konferencecenter ved Fredericia med temaet Kvalitet i undervisning og uddannelse.Konferencen blev arrangeret af DUN i samarbejde med Center for Universitetspædagogik, SDU. Konferencens tema centrerede sig om spørgsmål som:

Hvordan udnytter vi som universitetsansatte de givne tiltag og vilkår konstruktivt? Hvad er kvalitet i uddannelse og undervisning? Hvordan udvikler vi den?

Konferencens tema og hovedtalere:

Som led i Globaliseringsaftalen er det regeringens mål, at vi skal have universiteter i verdensklasse. Herunder skal 'basismidler fordeles efter kvalitet', 'universitetsuddannelserne skal leve op til internationale standarder', 'der skal uddannes flere og bedre forskere', 'eliteuddannelser skal udfordre de dygtigste studerende' og 'alle lærere skal være gode til at undervise'. Her som andre steder i samfundet skal der fokuseres på kvalitet.

DUN konference 09 lægger op til en diskussion af, hvordan vi opnår den forventede kvalitet i uddannelserne. For mens ingen kan være uenige i, at målet er kvalitet, er der forskellige opfattelser af, hvordan vi opnår den. Konferencen fokuserer på den lange række af tiltag der er igangsat på nationalt og lokalt plan, eksempelvis kvalitetsudvikling og - sikring af uddannelserne, akkreditering af eksisterende og nye uddannelser. kompetenceudvikling og certificering af studieledere og undervisere, mulig adgangsbegrænsning til uddannelserne, nye evalueringsformer, studiestart - og forsinkelsessamtaler og opgavekontrakter.

Hvordan udnytter vi som universitetsansatte de givne tiltag og vilkår konstruktivt? Hvad er kvalitet i uddannelse og undervisning? Hvordan udvikler vi den?

Plenary sessions:

Professor Ray Land er professor i 'higher education' og har i en årrække beskæftiget sig med uddannelsesudvikling, eksempelvis i bogen 'Educational development: Discourse, Identity annd Practice' (2004).

Professor Peter Dahler Larsen der i sin bog 'Kvalitetens beskaffenhed' fra 2008 fokuserer på kvalitetsbegrebet og de måder det håndteres på i hvad han benævner 'kvalitetens tidsalder'.

Professor Mogens Hørder der i sit mangeårige virke som dekan for Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet, har haft fokus på uddannelseskvalitet, samtidig med at han har arbejdet med kvalitetsudvikling i Sundhedssektoren.

Nærmere information om konferencens tre plenary sessions her.

Nærmere information om konferencens paper og workshopsessioner her.

Arrangører:
Lektor, ph.d. Rie Popp Troelsen, Syddansk Universitet, mail: riet@ifpr.sdu.dk, telefon 6550 3662
Institutleder, ph.d. Anne Jensen, Syddansk Universitet, mail: anne.jensen@ifpr.sdu.dk, telefon 6550 3145