SIG'er: Specielle InteresseGrupper

Hvorfor være med i en SIG?

Deler du et universitetspædagogisk interessefelt med tætte kollegaer eller kollegaer fra andre universiteter, eller vil du have mulighed for at skabe kontakt med kollegaer, der ønsker at arbejde videre med et universitetspædagogisk felt, men mangler I en fælles forankring, et vindue ud til verden, hvor I kan formidle jeres viden, kan I ansøge om at blive et netværk under DUN – en SIG. 

Hvordan bliver jeg medlem af en SIG?

Du finder de forskellige SIG'er og et link til tilmelding her.

Får vi dækket udgifter til møder i SIG'erne?

Etableret SIG:
Hvis I allerede arbejder med et særligt universitetspædagogisk felt, kan I blive en etableret SIG.
En etableret SIG kan ansøge DUN om støtte på op til 5.000 kr. årligt til at dække mødeforplejning eller transport i forbindelse med afholdelse af SIG-møder.
Dertil kommer muligheden for at ansøge DUN om op til yderligere 10.000 kr. årligt, der kan benyttes til aflønning af ekstern oplægsholder ved større, åbne SIG-arrangementer eller som tilskud til et mindre projekt i SIG-regi.
I får desuden mulighed for at ansøge DUN om hjælp til markedsføring og formidling af jeres viden. Det kan være i forbindelse med afholdelse af fx en temadag, en workshop eller en konference.
Som etableret SIG forpligter I jer til at afholde mindst en temadag, workshop eller konference årligt og/eller oplæg på årets DUN Konference.

Opkommende SIG:
Hvis I har en interesse og gerne vil arbejde videre inden for et særligt universitetspædagogisk felt, men ikke (endnu) har et behov for at afholde fx konference, temadage eller workshops, kan I blive etableret som en opkommende SIG.

At blive etableret som en opkommende SIG betyder, at I kun kan ansøge om økonomisk støtte fra DUN på op til 5.000 kr. pr. år. Denne økonomiske støtte kan udelukkende søges til transport eller mødeforplejning i forbindelse med afholdelse af SIG-møder. En opkommende SIG etableres for et år ad gangen. Etableres I som en opkommende SIG, kan I anmode DUN om at ændre status til en etableret SIG, inden året er gået, hvis ønsket opstår.

Uafhængigt af om I søger som en etableret SIG eller en opkommende SIG, skal ansøgningen indeholde:

  • Udførlig beskrivelse af det universitetspædagogiske interessefelt
  • En beskrivelse af hensigt og mål med netværket
  • Forslag til, hvordan gruppen vil formidle sit arbejde til kolleger på danske universiteter
  • En beskrivelse af netværkets kontaktperson og øvrige deltagere
  • Tilkendegivelse af, om I ønsker at ansøge som etableret eller opkommende SIG

I kan vælge at benytte Link Arrow denne wordtemplate til ansøgningen.

Ansøgningen sendes til Christina Juul Jensen Link Arrow cjj@samf.ku.dk. DUNs bestyrelse vil løbende tage stilling til ansøgninger.

Kan man få hjælp til sine møder?

Sekretariatet kan være behjælpelige med diverse praktiske ting.
Kontakt sekretariatet her

Tilbage til oversigten