Konsulenter

See also this site in Link Arrow English

Find den rigtige underviser, konsulent eller ekspert inden for universitetspædagogik i Danmark

Dette er en liste over danske universitetspædagoger med fokuspunkter. Listens formål er kontakt udadtil og indbyrdes. Listen samles af DUN og opdateres løbende.

Konsulenter, der ønsker at komme på listen, bedes udfylde denne formular.

 

Sådan søger du

  1. Indtast søgeord: Emne, fornavn, efternavn, stilling, arbejdssted etc.
  2. Tryk IKKE enter!
  3. Kig til højre i søgefelt - her ser du hvor mange, der matcher din søgning. Du kan herefter finde dem under søgefeltet.
Antal : 70

Anna Bager-Elsborg
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 2537 0690
abager@au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/anna-bagerelsborg(4e064d02-be48-426f-8da3-b6f879689530).html
Keywords
Universitetsundervisning
Disciplinforskelle
Studieintensitet
Kvalitet i uddannelse
Studiemiljø
Læring
Instruktorundervisning
Work functions
Forsker
Underviser
Kvantitative undersøgelser af vejledning og studiemiljø
Anna Hollyoak Helleberg
ST Learning Lab, Aarhus Universitet
+45 4017 1412
anna@stll.au.dk
http://au.dk/anna@stll.au.dk
Keywords
Pædagogisk support af LMS
E-læring
Blended Learning
Teknologistøttet undervisning
Udvikling af online kurser
(Re)design af undervisning med digitale komponenter
Work functions
Pædagogisk Blackboard-support
Projektleder for Blackboard på fakultetet Science and Technology
Pædagogisk konsulentarbejde
Rådgivning om design af undervisning med e-læring
Udvikling og afholdelse af kurser i e-læring for undervisere
Anne Jensen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
+45 6011 3145
annejensen@hum.ku.dk
https://nors.ku.dk
Keywords
Sprogdidaktik
Uddannelsesudvikling
Kompetenceudvikling
Kvalitetsudvikling
Work functions
Institutleder for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS)
Anne Mette Mørcke
Centre for Educational Development, Aarhus Universitet
+45 5144 7574
morcke@au.dk
https://pure.au.dk/portal/da/persons/anne-mette-moercke(1b21be4b-e113-47d6-9cf2-767b1d203744).html
Keywords
Universitetspædagogik
Uddannelsesledelse
Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik

Work functions
Centerleder CED, AU
Annika Büchert Lindberg
ST Learning Lab, Aarhus Universitet
+45 6020 2756
abl@stll.au.dk
http://au.dk/abl@stll.au.dk
Keywords
Universitetsundervisning
Løbende bedømmelse
Holdundervisning
Aktiv læring
Educational IT
Work functions
Undervisningsudvikler
Facilitator
Bente Mosgaard Jørgensen
Institut for Kommunikation og Kultur, Faculty of Arts, AU
+45 8716 2686
bmj@cc.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/bente-mosgaard-joergensen(5398311c-add3-4534-9486-dd41a8cba21b).html
Keywords
Feedback
Studerendes engagement med feedback
Holdundervisning
Cooperative Learning
Universitetsundervisning
Læring
Work functions
Studielektor på Institut for Kommunikation og Kultur, Arts, AU
Konsulentarbejde vedrørende feedback
Undervisning i fransk grammatik, franske samfundsforhold, videnskabsteori og tekstanalyse og produktion på BA og KA
Opgavevejledning
Udvikling af øvelsesmateriale inden for fremmedsprogspædagogik for sprogundervisere i gymnasiet og på universitetet
Udvikling og undervisning i sprogfærdighed
Udvikling af online øvelsesfaciliteter for sprogstuderende
Berit Lassesen
Center for Educational Development (CED), AU
+45 871 65357
belas@au.dk
http://au.dk/da/belas@au.dk
Keywords
Forskning & Undervisning i studerendes læring og læreprocesser
Undervisningsudvikling
Undervisningsevaluering
Uddannelseskvalitet
Kvalitetssikring
Måling af kvalitet
Work functions
VIP
Bettina Dahl Søndergaard
Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the Auspices of UNESCO, Institut for Planlægning, AAU
+45 9940 3684
bdahls@plan.aau.dk
http://personprofil.aau.dk/111458
Keywords
Matematikdidaktik/ matematikundervisning (1.-17. trin)
Karakterskala
Undervisningsportfolio
Forelæsning
Kognitiv læringsteori
Talentundervisning
Uformelle læringsmiljøer
PBL (problembaseret læring)
Ingeniørdidaktik
Eksamen og evaluering
Work functions
Lektor/professor: Undervisning og vejledning på adjunktpædagogikum, ph.d.-vejledningen inden for matematik- og ingeniørdidaktik, speciale/master-vejledning i matematikdidaktik. Kursusundervisning i problembaseret læring og matematikdidaktik. Læreruddannelse af matematiklærere til udskoling og gymnasiet i Norge og Danmark.
Tidligere medlem af DUT-redaktionen
Professor ved Universitetet i Bergen, Matematisk Institutt (matematikdidaktik)
Birgitte Lund Nielsen
ST Learning Lab, Aarhus Universitet
+45 2874 2176
bln@stll.au.dk
http://au.dk/bln@stll.au.dk
Keywords
Naturfagsdidaktik
Laboratoriedidaktik
Professionsdidaktik
Kompetenceudvikling
IKT og læring
Dialogisk læring
Work functions
Forskningskonsulent
Undervisningsudvikling
Projektvejledning
Camilla Østerberg Rump
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0473
cr@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/270254
Keywords
Forskningsbaseret uddannelse og undervisning
Tilgange til undervisning og undervisningsportfolio
Bedømmelse, eksamen og feedback; peer feedback
Uddannelsesplanlægning og studieledelse
Ph.d.-vejledning
Work functions
Deltagelse i udviklingsprojekter; undervisning på universitetspædagogikum, kursus i ph.d.-vejledning og kursus i ledelse og uddannelsesplanlægning for uddannelsesansvarlige (studieledere m.fl.) samt forskning i udvikling af undervisningskompetence
Christina Juul Jensen
Pædagogisk Center, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
+45 3532 4538
cjj@samf.ku.dk
http://samf.ku.dk/ansatte/faksek/?id=343389&vis=medarbejder
Keywords
Kurser i undervisningspædagogik
Kurser i vejledningspædagogik
Individuel supervision af samfundsfaglige undervisere
Underviser på adjunktpædagogikum
Lokalforankret undervisningsudvikling
Aktiverende undervisningsmetoder
Specialeprocessen og specialeskrivning
Akademisk studieteknik
Procesvejledning for bachelor- og specialestuderende
Work functions
Konsulent
Underviser
Christopher Kjær
Syddansk Universitet
+45 2058 5114
ckjaer@sdu.dk
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/ckjaer
Keywords
Blended learning
Online learning
Online self-paced kurser
Poll Everywhere
Web-conferencing
Læringsteori
Arbejdspladslæring
Work-based learning
Flipped learning
Projektpædagogik
Work functions
Elæringskonsulent
Dorte Sidelmann Rossen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 2568
dsr@clu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/dorte-sidelmann-rossen(b312a83d-5a04-4a1e-86e7-b82ffb62eec3).html
Keywords
E-læring
Blended learning
Teknologistøttet undervisning
Udvikling af online kurser
(Re)design af undervisning med digitale medier
Work functions
E-læringskoordinator
Udvikling og afholdelse af kurser i e-læring for undervisere (bl.a. i adjunktpædagogikum)
Rådgivning om design af undervisning med e-læring
Gerd Christensen
Institut for Kommunikation
+45 3532 8888
gerd@hum.ku.dk
http://mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/83539
Keywords
Gruppearbejde
Projektpædagogik
Poststrukturalisme
Pædagogisk psykologi
Work functions
Lektor i pædagogik
Gitte Wichmann-Hansen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 3503
gwh@au.dk
http://person.au.dk/gwh@au.dk
Keywords
Specialevejledning
Ph.d.-vejledning
Work functions
Lektor, ph.d.
Vejledning
Forsker og underviser i vejledning og særligt i ph.d. vejledning
Pædagogisk kompetenceudvikling af ph.d. vejledere
Kurser, seminarer, workshops og projektforløb, der dækker alle emner relateret til ph.d. vejledning, og som målrettes vejledere fra alle fakulteter
Hanne Leth Andersen
Rektoratet, RUC
+45 4674 3039
ha@ruc.dk
http://forskning.ruc.dk/site/person/ha
Keywords
Sprogdidaktik og undervisning på fremmedsprog
Det internationale universitet
Kommunikation og kultur
Vejledning
Kollegial supervision
Eksamensformer
Evaluering
Mundtlighed og skriftlighed
Opgavegenrer
Uddannelse i længdeperspektiv
Gymnasieskolen
Work functions
Uddannelsespolitik
Strategi og ledelse
Ansvar for uddannelser og kvalitet i undervisning på RUC
Hanne Nexø Jensen
Institut for Statskundskab, KU
+45 3532 3415
hnj@ifs.ku.dk
http://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpersons%2Fhanne-nexoe-jensen(28c5b59b-94e1-43cd-8f45-41b11095b4c6)%2Fcv.html
Keywords
Pædagogisk udviklingsarbejde
Klyngevejledning i forbindelse med opgaveskrivning (fx BA-projekter/ specialer) – særligt fokus på aktivering af studerende, der skriver opgaver
Videnskabelse gennem klyngevejledning
Undervisningsudvikling i organisationsteoretisk optik
Udvikling af underviseres pædagogiske kompetencer
Work functions
Tilrettelægger og gennemfører pædagogiske forløb
Projektkoordinator for Erasmus+ projektet, European Network on Teaching Excellence (E-Note)
Lektor i offentlig forvaltning
Hanne Tange
Institut for Kultur og Læring, AAU
+45 8948 6589
tange@ikl.aau.dk
http://vbn.aau.dk/da/persons/hanne-tange(440451c3-1e6d-4b93-abed-610e468f755a).html
Keywords
Internationalisering
Interkulturel kommunikation
Pædagogik og viden i multikulturelle læringsrum
Engelsk på danske universiteter
Work functions
Underviser og forsker inden for områderne interkulturel kommunikation og internationalisering.
Helle Hvass
OM TALE
+45 2374 9659
helle@om-tale.dk
http://www.om-tale.dk/
Keywords
Akademisk skrivning
Mundtlig akademisk fremstilling
Retorik
Topik og argumentation
Skriveproces og skrivedage
Skrivepædagogik
Feedback
Vejledning
Undervisningsudvikling
Eksamensangst
Work functions
Rådgiver
Underviser
Vejleder
Henriette Tolstrup Holmegaard
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0386
hh@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/272447
Keywords
Unges valg af længere videregående uddannelser
Fravalg af teknik og naturvidenskab
Studerendes identitetsarbejde
Køn
Frafald af studerende
Førsteårs studerende
Transitioner til, gennem og fra de tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannelser
Work functions
Lektor
Ina Schmidt
StudPro
+45 9155 0121
studpro@studpro.dk
https://studpro.dk/
Keywords
Dysleksi/ordblindhed
Frafald/gennemførelse af uddannelse
Studiekompetencer

Work functions
Akademisk læse- og skrivevejleder
Vejleder/underviser
Foredragsholder
Jens E. Wilhjelm
Biomedical Engineering, Institut for Sundhedsteknologi, DTU
+45 4525 3886
jwil@dtu.dk
http://home.healthtech.dtu.dk/jw/
Keywords
Universitetspædagogik
Medicinsk billeddannelse
Curriculumudvikling
Kursusudvikling
Multiperceptuel læring
Work functions
Professor
Kandidatstudieleder i Medicin og Teknologi
Undervisningsudvikling inden for medicoteknik, medicinsk billeddannelse og aktiverende undervisningsmetoder (bl.a. peer reveiw, interaktiv grafik, multiperceptuel læring)
Jens Estrup Kongstad
Copenhagen Business Academy
+45 4220 1875
jke@cphbusiness.dk
https://www.cphbusiness.dk
Keywords
Didaktik
Pædagogik
IT's understøttelse af de studerendes læring
Work functions
Læringskonsulent
Jens Jørgen Hansen
Institut for Design og Kommunikation, SDU
+45 3029 5340
jjh@sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/hansen
Keywords
IT
Didaktik
Digitalisering
Læremidler
Læring
Literacy
Webkommunikation
Work functions
Lektor i videnskommunikation
Jens Laurs Brøndum Kærsgaard
Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet
+45 9350 9034
jenslaurs@au.dk
Keywords
Undervisnings- og kurususudvikling
Educational IT
Curriculumudvikling
Faculty development
Blended learning
Learning design
Uddannelsesdesign
Work functions
Undervisningsudvikler
Facilitator
Underviser
Uddannelsesudvikler
Kim Jesper Herrmann
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 4937
kh@clu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/kim-jesper-herrmann(d97b9714-f4fe-4ad9-b0de-d99c6a1fd6dc).html
Keywords
Holdundervisning
Spørgeteknik
Studiestrategier
Evaluering og spørgeskemaer
Læringsmål
Studieintensitet
Work functions
Lektor
Ansvarshavende redaktør for DUT
Lars Ulriksen
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0338
ulriksen@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/212142
Keywords
Studerendes forventninger og deres oplevelser og erfaringer med læring og undervisning
Studerendes valg af uddannelse
Erfaringer ved mødet med universitetsstudier (førsteårserfaringer)
Uddannelser inden for teknik- og naturvidenskab
Kompetenceudvikling for universitetslærere
Work functions
Professor i naturfagenes uddannelsessociolog
Forskning i universitetspædagogik
Underviser på adjunktpædagogikum og i andre kompetenceudviklingssammenhænge
Laura Louise Sarauw
Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU
+45 2895 9267
lls@edu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/laura-louise-sarauw(74ee3357-9cae-4024-9591-68f58166bcc3).html
Keywords
Uddannelsespolitik
Uddannelsesforvaltning
Studiefremdrift og studiefremdriftsreform
Danmark i Bolognaprocessen
Studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering
Kompetencer som styringsredskab
Uddannelseskvalitet
Arbejdsmarkedsorientering og arbejdsmarkedsrelevans
Studerendes tid og prioriteter
Work functions
Postdoc, forhenværende leder af Det Humanistiske Fakultets universitetspædagogikum, KU
Lene Møller Madsen
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0459
lmmadsen@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/143742
Keywords
Læring indenfor det naturfagsdidaktiske område
Universitets- og gymnasieundervisning i geofagene, herunder især feltarbejde, laboratoriearbejde samt GIS
Rekruttering til og fastholdelse på de naturvidenskabelige uddannelser
Kapacitetsopbygning i udviklingslandene
Work functions
Lektor i naturfagsdidaktik
Underviser på grundkursus for naturfagsdidaktik (DidG)
Videregående kursus i naturfagsdidaktik (DidNatV)
Introduktion til universitetspædagogik (IUP)
Pædagogisk adjunktvejleder.
Lone Krogh Kjær-Rasmussen
Institut for Læring og Filosofi, AAU
+45 9940 8007 / +45 28959142
lkr@learning.aau.dk
http://personprofil.aau.dk/108874
Keywords
Uddannelsesudvikling i videregående uddannelser
Samfundsmæssig udvikling med konsekvenser for uddannelser og undervisning ved de videregående uddannelser
Nye og innovative undervisnings- og læringsformer
Problem-baserede projektarbejdsformer
- Udfordringer med eksamensformer
- Sårbare unge studerede ved de videregående uddannelser
Portfolio-metodik og StudenterUdviklingsSamtaler (SUS)
Staff Development ved videregående uddannelser
Work functions
Lektor og underviser på BA, Kandidat- og Masteruddannelsesniveau Underviser og vejleder på Adjunktpædagogikum
Leder af Higher Education Research Unit (HERU)
Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
+45 6550 3338
ldo@sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/lotte-dyhrberg-oneill(e16a9c97-83b5-4327-bea2-36dd7cf58e45).html
Keywords
Universitetspædagogik
Prøver
Eksamen
Tests
Validering
Optagelsesprøver
Frafald
Sundhedsvidenskabelige uddannelser
Curriculumudvikling
Work functions
Lektor ved SDU Universitetspædagogik
Lotte Rienecker
Freelance konsulent og lærebogsforfatter
+45 2042 5362
lrienecker@gmail.com
http://lotterienecker.dk
Keywords
Universitetspædagogik
Undervisningsudvikling
Akademisk skrivning
Problemformulering
Feedback og peer feedback
Lærebogsskrivning
Artikelskrivning
Work functions
Universitetspædagogisk konsulent
Lærebogsforfatter
Mads R. Dahl
Center for Medicinsk Uddannelse, AU
+45 6127 8942
md@cesu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/mads-ronald-dahl(b6bb1250-0288-464e-9b49-6d3215d59b37).html
Keywords
IT
Digital sundhed
Uddannelses informatik
E-læring
Digital evaluering
Work functions
Undervisning
Forskning
Udvikling
Samarbejde
Projektleder
Maj Dørup
Selvstændig
+45 6168 1058
majdorup@gmail.com
http://maj-d.com/learning
Keywords
Universitetspædagogik
Undervisning
Facilitering
Æstetiske læreprocesser
Visuelle og sanselige dimensioner af læring
Work functions
Undervisning
Vejledning
Facilitering
Workshopafholdelse
Evalueringer
Analyser
Planlægning af æstetiske læreprocesser
Maria Hvid Stenalt
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
+45 8716 6079
mhs@ind.ku.dk
https://www.ind.ku.dk/english/staff-auto-list/?pure=en/persons/92725
Keywords
Student engagement
Student agency
Technology-enhanced learning
Educational technology
Blended learning
Online learning
Designing for learning
Professional development
Work functions
Ph.d.-studerende og udviklingskonsulent
Uddannelse og vejledning af universitetsundervisere udi hensigtsmæssig brug af teknologi i universitetsundervisning (bl.a. på adjunktpædagogikum)
Rådgivning
Evaluering af udbyttet af teknologi i undervisningen
Md Saifuddin Khalid
Danmarks Tekniske Universitet
+45 2912 8499
skhalid@dtu.dk
http://www.learnt.dtu.dk/
Keywords
Learning experience design
Interaction design
Service design and innovation adaptive learning
Blended Learning
Teaching style and learning preferences
Signature pedagogies
Digital assessment and feedback
Digitalization of proctoring
Work functions
Associate Professor of Digital Learning Technology and Statistics
Leader of Centre for Digital Learning Technology
Department of Applied Mathematics and Computer Science.
Collaborate with LearningLab DTU
Mette Buje Grundsøe
Aalborg Universitetsbibliotek, AAU
+45 3053 0752
mbg@aub.aau.dk
http://vbn.aau.dk/da/persons/mette-buje-grundsoee(4c868246-80a4-4323-8b61-85a0b09449ef).html
Keywords
Informationskompetence i problembaseret læring
Litteratursøgning og søgestrategier
Kildekritik og referencehåndtering
Søge-lære processer
Integration mellem bibliotek og uddannelse/fag


Work functions
Underviser og vejleder forskere og studerende i informationssøgning og søge-lære processer ved Aalborg Universitet
Udvikling og koordinering af bibliotekets kursusaktivitet på de sundhedsfaglige uddannelser ved Aalborg Universitet.

Mette Krogh Christensen
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, AU
+45 8620 5227
mkc@cesu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(82913481-b8b3-4c54-a3c7-ce47347ec4fe).html
Keywords
Underviser- og undervisningsudvikling
Vejledning
Talentudvikling
Socio-kulturelle og sociologiske aspekter af undervisning og læring
Team-Based Learning
Work functions
Jeg er forsker og arbejder med kompetenceudvikling af undervisere.

Min forskning og ekspertise er indenfor kvalitative studier af socio-kulturelle og sociologiske aspekter af undervisning og læring, overgange i uddannelsesforløb, samt praksisbaseret læring inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser og profession.

Jeg er en erfaren underviser med bred ekspertise inden for læringsteorier og didaktiske koncepter, men særligt er jeg optaget af vejledning, feedbackprocesser, talentudvikling og kompetenceudvikling blandt undervisere.
Mikkel Godsk
ST Learning Lab, Aarhus Universitet
+45 2778 2800
godsk@stll.au.dk
http://au.dk/godsk@stll.au.dk
Keywords
Technology-enhanced learning
Educational technology
Blended learning
Online learning
Learning design
Professional development
Digital media
STEM education
Work functions
Udvikling af undervisning, digitale undervisningsmaterialer samt blended og online læring
Uddannelse og rådgivning af undervisere
Leder af Media Lab
Effektmåling af teknologi i undervisningen
Mirjam Godskesen
Institut for Kultur og Læring, AAU
+45 6166 7239
mirjam@ikl.aau.dk
http://personprofil.aau.dk/126986
Keywords
Ph.d.-vejledning
Ph.d.-coaching
Akademiske skriveprocesser
Work functions
Udvikling og afholdelse af ph.d.-vejlederkurser
Coaching af ph.d.-studerende
Afholdelse af ’Writing Boot Camps’
Mogens Olesen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
+45 3532 8357
olesen@hum.ku.dk
https://nors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/296683
Keywords
E-læring
Videndeling
iPads
Online og blended learning
Differentieret læring
Mediemiljø og læring
E-læringsstrategi
Digital dannelse
Lærer- og elevroller
Motivation
E-læring i danskfaget
E-læringens økologi.
Work functions
Lektor
Nicolaj Johansson
Center for Health Science Education and Problem-based Learning, CHSE-PBL, Aalborg University
+45 2077 8894
nijo@hst.aau.dk
https://vbn.aau.dk/da/persons/137012
Keywords
Problembaseret læring
Identitetsdannelse
Work functions
PhD Studerende
Forsker i sammenhængen mellem identitetsdannelse og problembaseret læring
Nina Rathlev Henriksen
Teaching & learning, CBS
+45 2682 9941 / +45 3815 3817
nrh.tl@cbs.dk
http://blog.cbs.dk/teach/contact/
Keywords
Undervisningsudvikling
Blended Learning
Aktiverende undervisning
Karakterfri undervisning
Feedback
Instruktorundervisning
Work functions
(Re)design af kurser med underviserteams
Koordinator og underviser på instruktorkursus
Pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere
Ole Eggers Bjælde
ST Learning Lab, Aarhus Universitet
+45 2635 0766
oeb@stll.au.dk
http://au.dk/oeb@stll.au.dk
Keywords
Bedømmelse
Eksamen
Teknologistøttet undervisning
Forelæsning
Aktiv læring
Kreativitet i undervisning
Undervisningsudvikling
Fysikdidaktik
Astronomididaktik
Work functions
Undervisning bl.a. på adjunktpædagogikum
Konsulentarbejde
Praksisnær udvikling og forskning
Peter Musaeus
Aarhus University, CED
+45 60841971
petermus@au.dk
http://pure.au.dk/portal/en/persons/peter-musaeus(3fdac7f7-8bb3-4bb8-94ae-ddf95cf31744)/publications.html
Keywords
Læringsteori omsat i undervisningspraksis
Begrebsudvikling
Arbejdspladslæring
Team kommunikation
Work functions
Lektor, PhD og autoriseret psykolog
Arbejder med: Faculty development (adjunkter, phd, kliniske lektorer, post docs, læger) med fokus på undervisning/didaktik, kommunikationsundervisning (medicinstuderende og sygehuse).
Peter Schneider-Kamp
Institut for Matematik og Datalogi, SDU
+45 6550 2327
petersk@imada.sdu.dk
http://imada.sdu.dk/~petersk/
Keywords
Digitale eksamener
ICT til undervisning
Aktiverende Undervisning
Work functions
Forskning i datalogi og anvendelse af ICT
Forskningsleder for datalogi
Underviser i datalogi
ICT Konsulent
Oplægsholder
Peter Stray Jørgensen

+45 6166 3862
Stray314@gmail.com
Keywords
Akademisk skrivning
Akademisk sprog
Mundtlig fremstilling
Ph.d.-kurser
Vejledning
Uddannelsesudvikling, akademisk formidling, akademiske læsestrategier.
Work functions
Forlagskonsulent, Samfundslitteratur
Universitetspædagogisk konsulent
Rie Troelsen
SDU Universitetspædagogik, SDU
+45 6550 9610
riet@sdu.dk
http://www.sdu.dk/ansat/riet
Keywords
Interdisciplinaritet
Aktiverende undervisning
Eksamensformer
Underviseridentitet
Naturfagsdidaktik
Pædagogisk vejledning
Frafald
Læringsrum
Work functions
Centerleder
Forskning
Uddannelses- og undervisningsudvikling
Konsulent
Oplægsholder
Rikke Frøhlich Hougaard
Centre for Educational Development (CED) Aarhus Universitet
+45 2133 8126
rff@au.dk
http://au.dk/rff@stll.au.dk
Keywords
Sciencedidaktik
Learning design
Holdundervisning
Laboratorieundervisning
Studerendes forberedelse
Feedback
Læring og læringsprocesser i sciencefag
Faglig dialog og læring
Kompetenceudvikling for undervisere
Undervisning med educational technology
Onlineundervisning
Work functions
Rådgivning om design af undervisning
Deltagelse i udviklingsprojekter
Afholdelse af kurser, seminarer og workshops
Undervisning på adjunktpædagogikum
Underviser på ph.d.-kursus om undervisning
Rikke von Müllen
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU
+45 3532 4534
rvm@samf.ku.dk
http://samf.ku.dk/ansatte/faksek/?id=181773&vis=medarbejder
Keywords
Samfundsvidenskabelig didaktik
Universitetspædagogikum
Aktiverende undervisning
Forskningsbaseret uddannelse
Work functions
Udvikling af samfundsvidenskabelig didaktik
Udvikling af forskningsbaseret didaktik
Koordinator for- og underviser på universitetspædagogikum samf.
Udvikling af aktiverende undervisningsformer i økonomi
Udvikling af studiekompetencefremmende 1.årsundervisning
Individuel supervision af samfundsfaglige undervisere
Kurser i undervisningspædagogik, vejledningspædagogik, forskningsbaseret undervisning, ph.d.-vejledning mm.
Sebastian Horst
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0362
shorst@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/258748
Keywords
Udvikling af undervisning og uddannelser
Evaluering og feedback
Forskningsbasering af uddannelse
Uddannelses- og universitetspolitik
Byggeri og indretning af undervisningsfaciliteter
Naturfagsdidaktik
Formidling af naturvidenskab
Work functions
Sektionsleder for udvikling og administrationschef på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Arbejder med udvikling og evaluering af undervisning og uddannelser, byggeri og fysiske rammer og leder udviklingsprojekter på Naturvidenskab og KU
Redaktør af tidsskriftet MONA
Signe Skov
DPU, Aarhus Universitet
+45 4674 3318
sskov@edu.au.dk
Keywords
Ph.d.-uddannelse og ph.d.-vejledning
Universitetspædagogik
Vejledningspædagogik
Akademisk skrivning og akademisk literacy
Feedback
Work functions
Postdoc
Sofie Kobayashi
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU
+45 3020 5243
skobayashi@hum.ku.dk
Keywords
Ph.d.-vejledning
Forskeruddannelse
Vejlederkurser
Undervisningsportfolio
Undervisningskompetencer
Coaching
Introduktionskurser for Ph.d.-studerende
Work functions
Gæsteforsker
Stine Heger
Selvstændig konsulent og rådgiver
+45 8715 1682
stine@skrivogskriv.dk
http://www.skrivogskriv.dk
http://www.lærogskriv.dk
Keywords
Akademisk skrivning
Undervisningsudvikling
Retorik
Argumentation
Skriveproces og skrivedage
Skrivepædagogik
Feedback
Vejledning
Specialeproces
Skrivelyst
Work functions
Konsulent
Rådgiver
Underviser
Vejleder
Forfatter
Søren Smedegaard Bengtsen
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 2046 7019
ssbe@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-b324-4949-9e60-e94234e636ff).html
Keywords
Universitetspædagogik
Vejledningspædagogik
Faglig vejledning og mentoring på universitetet
Ph.d.-vejledning og ph.d.-uddannelse
Pædagogisk filosofi
Universitetets filosofi og idehistorie
Work functions
Lektor
Thomas Harboe
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU
+45 3532 3589 / +45 6011 2289
tha@samf.ku.dk
http://samf.ku.dk/ansatte/faksek/?id=105145&vis=medarbejder
Keywords
Studieledelse
Adjunktpædagogikum
Samfundsvidenskabelig metode
Studieteknik for studerende
Work functions
Centerleder
Tina Bering Keiding
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 8716 3602
keiding@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/en/persons/tina-bering-keiding(c4a894a0-be6c-4583-8ef8-1c0f3ced5dea).html
Keywords
Projektorganiseret undervisning
Indholdsudvælgelse
Læringsmål
Uddannelseskvalitet
Work functions
Lektor
Forskning og undervisning
Pædagogisk efteruddannelse
Tina E. Bahrenscheer
LearningLab, DTU
+45 4525 7288
tien@llab.dtu.dk
http://www.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=72867&tab=0
Keywords
Internationalisation of the Curriculum
Kurser i undervisningspædagogik
Kurser i vejledningspædagogik
Individuel supervision af undervisere
Underviser på universitetspædagogikum
Lokalforankret undervisningsudvikling
Aktiverende undervisningsmetoder
Læring og didaktik
Work functions
Konsulent
Underviser
Coach
Tine Wirenfeldt Jensen
SDU Universitetspædagogik, SDU
+45 2893 9213
tine@metodo.dk
http://www.sdu.dk/da/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik.aspx
Keywords
Undervisningsudvikling
Specialevejledning og – skrivning (ph.d.-afhandling om det danske universitetsspeciale)
Akademisk skrivning/skriftlighed i uddannelserne
Skrivepædagogik
Peer feedback (Tekstfeedbackspillet m.m.)
Argumentation
Informationskompetence og selvstændige opgaver (plagiatangst m.m.)
Supervision af undervisere
Retorik
Udarbejdelse af digitale læremidler
Work functions
Ekstern vejleder
Konsulent
Torben K. Jensen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 5351 / +45 2162 3471
tkj@clu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/torben-k-jensen(d30eca38-0d46-4146-8e88-3aed80f6593c).html
Keywords
Kvalitet i undervisning -13 indikatorer på kvalitet i universitetsundervisning
Planlægning af undervisningsforløb - alignment af undervisningskomponenter
Dybdelæring, læringsmål og taxonomier
Undervisningsformer ved universitetet
Motivation og læringsstrategier blandt studerende
Forelæsningen – at sende klart og koble klogt
Holdundervisningens mange former - aktivering af studerende
Vejledning: - speciale- ph.d.- og kollegavejledning
Feedback
Eksamensformer og vurderingskriterier
Evaluering af undervisning
Undervisningsportfolier som kvalitetssikringsinstrument
Relationen mellem forskning og undervisning – forskningsbaseret undervisning
Udvikling af den undervisende organisation - incitamentsstrukturer og organisationskultur
Studielederens politiske univers
Studiemiljø
Work functions
Centerleder
Underviser på kurser i universitetspædagogik for medarbejdere på alle karrieretrin
Konsulent på udvikling af undervisningsforløb, kvalitetssikringsinstrumenter og organisationer
Forsker i universitetspædagogiske problemstillinger, herunder gode studie- og læringsmiljøer
Tove Hedegaard Jørgensen
ST Learning Lab, Aarhus Universitet
+45 9350 8003
Tove.jorgensen@bios.au.dk
http://au.dk/tove.jorgensen@biology.au.dk
Keywords
Vejledning på universitetet
Forskningsvejledning
Talentudvikling
Work functions
Lektor i evolutionsbiologi
Underviser
Vejleder
Underviser i forskningsvejledning
Kompetenceudvikling af vejledere
Vibeke Ankersborg
Student Affairs og Department of Management, Society and Communication, CBS
+45 3815 2918 / +45 4059 9165
va.stu@cbs.dk
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/staff/vamsc
Keywords
Specialeprocessen
Specialevejledning
Procesvejledning
Kurser i vejledningspædagogik
Akademisk skrivning
Skriveretreats
Specialeseminarer/workshops
Blended learning: Webinars, videoer, onlinefora mv.
Kurser i studieteknik og projektarbejde på bachelor/HD niveau
Metodologi
Work functions
Chefkonsulent, kandidatspecialer
Ekstern lektor i metode
Steffen Møller
Forsvarsakademiet
41423049
fak-uc-05@fiin.dk
Keywords
E-læring
Uddannelsesplanlægning
Undervisningsforløb i Moodle
Work functions
Læringskonsulent
Victoria Grønning Iverssøn
Forsvarsakademiet
50877196
viiv@fak.dk
Keywords
Simulationer
Praksislæring
LMS
Digitalt understøttede læringsforløb
Feedback
Wargaming
Læringsvideoer
Flipped Classroom
Læring
Deltageraktiverende undervisning
Work functions
Læringskonsulent
Annasofie Lund Wædeled
Forsvarsakademiets Uddannelsescenter
61392216
anlw@fak.dk
Keywords
E-læring
Didaktisk, pædagogisk rådgivning
Opgavevejledning
Undervisning
Blended learning
Det hybride læringsrum
Refleksiv praksislæring
Praksislæring
Aktionslæring
Work functions
Undervisningskonsulent
Allan Leander Østergreen
Forsvarsakademiets Uddannelsescenter
20636674
alos@fak.dk
Keywords
Uddannelse
Fjernundervisning
E-læring
Undervisning
Work functions
Læringskonsulent
Webudvikler
Programmør
Projektledelse
Helle Bro-Nielsen
Forsvarsakademiet
30820208
hegr@fak.dk
https://fak.dk/
Keywords
Digital
Pædagogik
Didaktik
Praksislæring
Professionslæring
Praksiskobling
Projektlæring
Projektbasering
Erhvervsbasering
Digital-didaktik
ABC
Praksispædagogik
Modstand mod læring
Cooperative learning
Klasserumsledelse
Studieteknik
Studieaktivitetsmodel
Studenteraktiverende læring
Deltagerbaseret læring
Moodle
Blackboard
Fronter
E-læring
Blended learning
Work functions
Underviser gennem 17 år
Læringskonsulent
Chef for uddannelsescenter
Michael Høst Kristensen
Forsvarsakademiet
+45 2555 2193
mikr@fak.dk
https://fak.dk/da/uddannelse/uddannelsescentret/
Keywords
IKT og læring
Forfatterværktøjer
E-learning
Udvikling af online kurser
Work functions
Gennemfører kurser i e-læring for undervisere
Underviser i Moodle
Underviser i Adobe Captivate
Læringskonsulent
Martin Hans Jensen
Forsvarsakademiet
25552275
maje@fak.dk
Keywords
Blended learning
Online læring
Synkron læring
Flipped learning
Streaming
Virtual reality
Lydproduktion
Læringsvideoer
ABC metoden
Work functions
Uddannelseskonsulent
Natasha Guindy
Forsvarsakademiet
31325257
guindynatasha@gmail.com
Keywords
Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling i mange formater
Uddannelsesudvikling
Kvalitet i uddannelse og undervisning
Identitet i uddannelse
Transformativ læring
Udvikling af pædagogikum
Work functions
Specialkonsulent ved Uddannelsescentret ved Forsvarsakademiet
Lektor
Underviser
Projektleder