SIG-webinar: Hvad kan Digital pædagogik være – i teori og praksis?

SIG: DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education

Webinar:
Hvad kan Digital pædagogik være – i teori og praksis?

Ny dato: 9. januar 2023, kl. 14.00 - 15.30

           Første del 14.00 - 14.45: Webinar – åbent for alle 
           Anden del 14.45 - 15.30: Workshop – kun for medlemmer af DiP 

Sted: Online via Zoom

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 6. januar 2023, kl. 15.00. Herefter kan tilmelding ske via mail til Jens Jørgen Hansen, Link Arrow jjh@sdu.dk

Oplæg ved Jens Jørgen Hansen, Lektor ved SDU og Rikke Toft Nørgård, Lektor ved AU

Oplægget vil introducere til det faglige domæne Digital pædagogik og dets betydninger og lægge op til en diskussion af Digital pædagogiks anvendelsesmuligheder i en videregående forsknings- og uddannelsespraksis. Til italesættelse af Digital pædagogik tager oplægget udgangspunkt i fire distinkte forståelser af teknologi:

  • Teknologi som pædagogisk transformation
  • Teknologi som kulturelt situeret ressource
  • Kritisk og konstruktiv metaposition i forhold til myndig teknologibrug
  • Teknologi som refleksiv design af pædagogiske eksperimenter

De fire teknologiforståelser har indflydelse på, hvordan vi arbejder med og forstår aktiviteter og opgaver der involverer digital pædagogik, fx som det at udvikle instrumentel viden, hermeneutisk viden, emancipatorisk viden og designbaseret viden.

Til belysning af Digital pædagogik som udviklingsværktøj vil vi diskutere, hvordan Digital pædagogik spiller en rolle på tre niveauer:

  • Underviseres didaktik og undervisningsroller (mikronivau)
  • Institutioners organisering og udvikling af nye uddannelsesdesign og læringsrum (mesonivau)
  • Overordnede uddannelsespolitiske trends, fx den postdigitale trend og brug af Big Data (makroniveau)

Bio:
Link Arrow Jens Jørgen Hansen, f. 1967 er lektor i videnskommunikation, Institut for Design og Kommunikation, SDU. Jens forsker i digitale læremidler, e-læring og webkommunikation. Særlig fokus på, hvordan digitale medier kan repræsentere viden, understøtte individers læring og organisationers kommunikation og vidensdeling.

Link Arrow Rikke Toft Nørgård, f. 1976 er lektor i didaktisk design og teknologi, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU. Rikke forsker i, udvikler og underviser i nye potentialer og praksisser i uddannelse og undervisning i krydsfeltet mellem design, didaktik og teknologi med et særligt fokus på hvordan teknologi og nybrud i uddannelse og undervisning skaber nye fremtider i uddannelse og nye uddannelsesmuligheder i fremtiden.

Litteratur:
Hansen, J. J., & Nørgård, R. T. (2022). Hvad er Digital pædagogik? – Konturer af et nyt praksis- og forskningsfelt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 17(32), 107–128. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/129582

Læs mere om SIG'en