DiP - Digital Pedagogy and Learning in Higher Education

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

(English below)

Beskrivelse

Ambitionen med DiP er at etablere et nationalt netværk af forskere, udviklere og praktikere der har fokus på eller interesse i digital pædagogik, didaktik og læring, undervisnings- og læringsteknologier, online og hybrid uddannelse, digitale læringsmiljøer, læringsdesign, it-didaktisk design og beslægtede felter i relation til de videregående uddannelser.

DiP har til formål at skabe stærke forbindelser mellem teori, udvikling og praksis samt vidensdeling omkring dette både nationalt og internationalt. Det vil bl.a. ske gennem at understøtte samarbejder mellem medlemmer omkring projekter, udvikling, praksis mm. at skabe forbindelser til international forskning, udvikling og praksis i form af åbne talks, workshops og events med kapaciteter indenfor ’Digital Pedagogy & Learning’ efterfulgt af interne netværksevents for medlemmer at formidle medlemmernes vidensopbygning, etablering og udvikling af feltet bl.a. i form af webinarpræsentationer, fælles forskningspublikationer, konferencer og andre formidlingsaktiviteter der etablerer feltet nationalt.

Description

The DiP-network aims to be a strong practice, development and research community in relation to digital pedagogy, technology enhanced learning and online, hybrid and digital higher education across faculties and universities in Denmark. The purpose is to develop a strong foundation for institutional practice and the scholarship of teaching and learning within these fieldPanels through creating strong connections between research, development and practice.

The SIG will achieve this goal through exploring chosen core themes together, both internally in the SIG and through collaborating with national and international scholars and developers within the chosen theme. Specifically, the SIG will host open events with national and international speakers, arrange internal networking events for members as well as facilitate open events, special journal issues and project meetings for its members to develop the agenda in Denmark within the chosen themes.

The SIG will focus its thematic exploration and collaboration around its implications for a) learning and students, b) pedagogy and teachers, c) culture and institutions.

  1. Digital pedagogy
  2. Teaching and learning design
  3. Technology enhanced learning
  4. Digital learning environments
  5. Educational technology

DiP will bring together researchers, developers and teachers across higher education institutions, who are interested in these and related domains to inspire best practice, develop a shared understanding and establish the field drawing together both national and international knowledge.


Koordinatorer


Rikke Toft Noergaard Red


   Rikke Toft Nørgård

   Lektor i didaktisk design & teknologi
   DPU, Aarhus Universitet

   Mail rtoft@edu.au.dk


Jens Joergen Hansen Red


   Jens Jørgen Hansen


   Lektor
   Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet

   Mail jjh@sdu.dk