Kursus: I&E på tværs - forår 2023

Ie Kursus

Dato: 27. februar til 22. maj 2023

Sted: Online samt Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M

Deltagergebyr: 5.800,- DKK

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2023

Tilmelding

Om kurset

Kursets overordnede formål er at styrke din forståelse af, hvad undervisning i innovation og entreprenørskab (I&E) er og kan være i egen organisation, herunder hvordan I&E hænger sammen med værdiskabelse både for individ, organisationer og samfund.
Der er fokus på, at deltagerne opnår en øget indsigt i og bevidsthed om, hvordan I&E-elementer kan indlejres i undervisningen og ikke mindst afdække, hvor sådanne elementer allerede er indlejret i undervisningen.
På kurset får du indblik i de herskende positioner, traditioner og kulturer inden for I&E-uddannelse, og du arbejder med centrale begreber. Målet er herigennem at nuancere forståelsen og refleksionerne af I&E-undervisning, og kvalificere faglige diskussioner og beslutninger i undervisningssammenhænge. Således klædes du på til at træffe valg og gennemføre målrettet og virkningsfuld I&E undervisning og uddannelse.

Igennem oplæg, diskussioner, gruppeopgaver og arbejde med personlig portfolio sættes du i stand til at reflektere kritisk over egen rolle i I&E-undervisningen og implikationerne af dine pædagogiske og didaktiske valg. Med udgangspunkt i egen refleksions-portfolio fremlægger deltagerne en analyse af egen kontekst og ideer til handlinger for at forbedre I&E-uddannelseselementer i egen praksis mm. som afslutning på kurset.

Målgruppe

Videnskabelige medarbejdere (VIP, studieledere, uddannelsesansvarlige samt konsulenter) med ingen eller lidt erfaring indenfor innovations- & entreprenørskabsundervisning (I&E) fra de danske universiteter og tilknyttede hubs.
Deltagere fra UC’er er meget velkomne, hvis der er ledige pladser på kurset ved tilmeldingsfristens udløb.

Tid og sted

Kurset gennemføres med online sessioner mandage mellem kl. 13.15 og 15.15 med start d. 27. februar og løbende frem til kursets afslutning - dog undtaget d. 3. og 10. april grundet påske.
Der afholdes en hel dag med Fysisk fremmøde i Odense mandag d. 13. marts kl. 9.30-15.00. Kurset afsluttes d. 22. maj kl. 12–15.15.
Der bliver en online "follow up" session som aftales nærmere.

Læs mere