God onlineundervisning: SIG-webinar

Dato: 30. marts 2023, kl. 14.00-15.30

Sted: Online 

Deltagergebyr: Gratis.
Oplæg og diskussion kl. 14.00-15.00: åbent for alle 
Workshop kl. 15.00.15.30: kun for DiP-medlemmer

Tilmeldingsfrist: 29. marts kl. 12.00

Tilmeld dig

Oplæg ved Maria Hvid Stenalt, postdoc ved AAU og Dorte Sidelmann Rossen, specialkonsulent ved AU
På baggrund af bogen Onlineundervisning, som oplægsholderne udgav i 2022, sætter vi gang i en fælles diskussion af, hvad god onlineundervisning er. Vi giver først en kort gennemgang af bogen og præsenterer bogens afsæt og principper for god onlineundervisning. Derefter fortsætter vi til en diskussion af andre perspektiver, der kan påvirke, hvad god onlineundervisning er. Vi ser f.eks. på, hvad onlineundervisning er fra universitetsunderviseres perspektiv. For at bidrage til praksis arbejder vi til sidst sammen om at formulere nogle principper, der skal sætte kursen for god onlineundervisning.

Oplægsholdere
Maria Hvid Stenalt er postdoc på Aalborg Universitet, tilknyttet Advanced Study in PBL (IAS-PBL). Hendes primære forskningsområder er digital undervisning og universitetspædagogik.

Dorte Sidelmann Rossen er specialkonsulent ved Centre for Educational Development på Aarhus Universitet. Hun arbejder med kompetenceudvikling af undervisere og digitale kompetencer i curriculum.

Litteratur
Stenalt, M. H. & Rossen, D. S. (2022). Onlineundervisning: en praksisnær guide til planlægning, gennemførsel og evaluering, Samfundslitteratur.