Åben udviklingsworkshop i SIG'en 'Uddannelsesudvikling af videregående uddannelser'

Dato: 16. marts 2023, kl. 10.00 - 15.00

Sted: Link Arrow Videnbyen, Cortex Park 26, Lokale: Thinker Space i stueetagen, 5230 Odense M

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 28. februar 2023

Arrangementet er åbent for alle

Udviklingsworkshop med temaet: 'Curriculumudvikling - Aktører og indsatser i udvikling af uddannelser. Fra praksis til helikopterperspektiv - og måske endda udvikling af en guide?'


Hvorfor, hvad, hvordan og hvem? Det er bare nogle af spørgsmålene omkring uddannelsesudvikling. Dem tager vi fat i ved denne workshop.

Forberedelse

Inden du deltager, skal du bestemme dig til en case (praksiseksempel), som du tager med. Det kan være en indsats, hvor du har været med til at revidere en bestemt fagrække, valgfagsudbud eller en hel uddannelse – du bestemmer! Tænk over/skriv nøgleord til A): hvad der motiverede til at casen blev aktuel og B): Hvilke delprocesser, der var undervejs i udviklingsprocessen.

Program – 5 timer, fem faser

10.00 Velkommen og præsentation af deltagere (kaffe og rundstykke)

10.15 Introduktion samt oplæg om kontinuumtankegangen v. Cita Nørgård, SDU 

Curriculumudvikling er så mangefacetteret i udmøntningen i praksis at der er behov for en opdeling af feltet. Sammen vil vi i dag i en faciliteret workshop undersøge, om der ud fra ideen om et kontinuum kan generaliseres nogle nyttige streger i sandet for indsatser på forskellige niveauer. 

10.30 Fase 1: Praksisbaseret refleksion – vi arbejder med deltagernes cases …
  • Hvad motiverede til at casen blev aktuel? (nye retningslinjer, vejledningsproblematikker, relationer, videnseksplosion, samlæsning af fag, studenterevalueringer, kritisk studentermasse til valgfag, etc.)
  • Hvilke temaer, der er på spil i de enkelte cases?
  • Hvor placerer de aktuelle redesigns af uddannelse sig i spektret mellem fag/faggruppeniveau, semesterniveau og op til hele uddannelser?
11.00 Fase 2: Casene undersøges for
  • Afklaring af aktører i uddannelsesudviklingsprocessen. Et hjælpemiddel her er en relevant interessentliste (link oplyses på dagen)
11.45 Frokost

12.30 Fase 3: Oplæg om mandatafklaring v. Jens Laurs Kærsgaard, AU
efterfulgt af arbejde med
  • Afklaring af mandat i casene ud fra den præsenterede model
13.15 Fase 4: Procesforløb: Aktioner / hensigtsmæssige indsatser
  • Hvordan kan de forskellige typer af konsulenter og centre bidrage til uddannelsesudvikling på de forskellige niveauer? Og hvilke andre aktører er der og hvad skal de bidrage ind i samspillet med? – brug også interessentlisten fra tidligere
  • Ideer og forslag til proces og delprocesser samt mulige interventioner i udviklingen
14.00 Kaffe

14.15 Fase 5: Fra praksiseksemplet til helikopterperspektivet beskrives med højst 10 praksispunkter

14.45 Afrunding og debat on hvordan SIG’en kan være aktiv i en evt. skriverunde på en DUT guide *). 


Praktisk info

Arrangementet er gratis og alle konsulenter, undervisere og studieledere på universitetsniveau er velkomne ud over naturligvis SIG’ens medlemmer.

Gratis parkering KUN på grusarealet på venstre hånd når du kører ned ad Moseskovvej – eller fortsæt hele vejen ad Moseskovvej og parker på P1 ved SDU (også gratis men sjældent plads efter kl. 9)

Parkering Cortex Park   Billede Cortex Park

*) Forklaring til DUT Guide
En Link Arrow DUT-guide er et af formaterne der kan skrives til Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.
Det er en vejledning til interesserede med grundlæggende forslag til hvordan en given situation eller udviklingsproces kan gribes an.
Den indeholder op til 10 praksispunkter som hver skal starte med verbum i bydeform og rumme max 75 ord.
Vi overvejer om uddannelsesudviklingsområdet er så kompliceret og mangefacetteret at der skal dannes 10 praksispunkter for eksemplariske niveauer på kontinuummet. F.eks. 10 praksispunkter når revisionen sker på semesterniveau; 10 praksispunkter for ny uddannelse; osv. jf. de niveauer vi kommer til at arbejdet med i løbet af dagen.

Vi glæder os til en hel dags workshop med gæve kolleger fra nær og fjern.

Læs mere om SIG'en