Temaseminar om førstelektoropprykk

Banner Water Drops

Dato: 14. september 2022, kl. 14.00 - 15.30

Sted: Online via Zoom

Tilmelding: Ingen tilmelding

Link til seminar

Link Arrow Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk ønsker dere velkommen til et nytt, spennende og aktuelt temaseminar om prosessen rundt førstelektoropprykk.

På seminaret vil Hakel, Eriksen og Nordkvelle presentere resultater fra en undersøkelse av 31 søknader og vurderinger av søknader til stilling og opprykk til førstelektor. De har sett etter hvordan søkere og vurderingskomiteer skriver sine søknader og vurderinger, og fokuserer på hvordan en forholder seg til forskriftens kriterier og tilgjengelige veiledninger for utforming av søknader og vurderinger. Resultatene av undersøkelse vil først og fremst være av interesse for potensielle søkere, og de veilederne som er koblet til dem, men også for medlemmer av vurderingskomiteer. Resultatene tilsier også at HR og utdanningsledere bør vise undersøkelsen stor interesse. Formålet med studien er å bidra til å gjøre kriteriene klarere og lettere å anvende for søkere og vurderingskomiteer.

Læs mere