Symposium: Internationalisering 2.0. Nye perspektiver på universitetspædagogik

Dato: 10. november 2022, kl. 9.30 - 16.00

Sted: Københavns Universitet, Søndre Campus, lokale 9A.1.01 (Nanna Berg Auditoriet), Karen Blixens Plads 16, 
          2300 København S

Tilmeldingsfrist: 7. november 2022, kl. 12.00

Tilmelding

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, CIP, indbyder til symposium, som sætter fokus på forskellige aspekter af, hvordan universitetspædagogikken i praksis bliver præget af den internationale og flersprogede hverdag på universiteter – både i Danmark og internationalt.

Der opleves et stigende fokus på behovet for udvikling af nye – mere inddragende – undervisningsmetoder, nødvendigheden af at udvikle underviseres og studerendes interkulturelle kompetencer samt øget bevidsthed om at befinde sig i et internationalt klasseværelse med forskellige perspektiver på viden, undervisning og læring.

På årets symposium vil CIP både inddrage viden fra internationale og nationale samarbejdspartnere samt give eksempler på deres egne tiltag på CIP omkring nytænkning af pædagogiske aktiviteter.

Læs mere