Åbent netværksmøde i SIG'en 'DUEL'

SIG: DUEL - Danske Universiteters E-Læringsnetværk

Netværksmøde:
Kompetenceudviklingsformater og metoder

Dato: 8. december 2022, kl. 10.00 - 14.00

Sted: SDU, Campus Odense

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 28. november 2022

Arrangementet er åbent for alle

Tema:

Netværksmødets primære tema er de forskellige kompetenceudviklingsformater og metoder, som vi i de forskellige universitetspædagogiske enheder anvender (eller påtænker at anvende) til at understøtte underviseres udvikling af digitale kompetencer, herunder fagdidaktiske digitale kompetencer.

Program:

10.00

Velkomst

10.15

Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler v/ SDU Digkom
SDU har de seneste 2 år - i samarbejde med UCL og UCN - eksperimenteret med udvikling af underviseres digitale kompetencer gennem læringscirkler, som er et kompetenceudviklingsformat baseret på praksisfællesskaber og aktionslæring.

10.30

Hvordan kan man som organisation arbejde med at løfte mere af ansvaret for at underviserne får flere digitale kompetencer, så det ikke bliver den enkeltes ansvar? Cute
KU har de sidste 3 år arbejdet med at bruge det europæiske framework Link Arrow DigCompEdu i deres arbejde med digital kompetenceudvikling for undervisere.

På mødet deler de:
- hvilke perspektiver, det har givet i det digitale kompetenceudviklingsarbejde,
- hvordan man kan bruge frameworket - og ikke mindst
- en introduktion til en Link Arrow værktøjskasse, som de har udviklet i CUTE-projektet med redskaber og metoder til at arbejde med digital kompetenceudvikling på et organisatorisk niveau – inkl. eksempler fra deres europæiske partneruniversiteter.

11.30

Diskussion/dialog
Kompetenceudviklingsformater og metoders potentialer, samt institutionernes forskellige strategier for at udvikle, etablere, kvalitetssikre og evaluere disse.

12.15

Frokost

13.00

Et besøg i SDU’s store video- og lydstudie på Campus Odense, hvor der både optages undervisningsvideoer, podcasts, afvikles online konferencer, streames og laves video- og lydgennemstillinger til DR, TV2 og Radio4.

13.45

Afrunding
Møder og temaer i 2023

 

Læs om DUEL og bliv medlem her