Ph.d.-forsvar: Brudflader i universitetets læringsrum – En undersøgelse af forholdet mellem didaktiske intentioner og studerendes deltagelse i kursusundervisning

Dato: 23. august 2021, kl. 13.00

Sted: Roskilde Universitet, Link Arrow Lokale 00.1-009 - Store auditorie, Universitetsvej 1, bygning 01, 4000 Roskilde 
          Forsvaret livestreames via følgende Link Arrow link

Tilmeldingsfrist: 19. august 2021

Tilmelding


Eva Ulstrup forsvarer sin ph.d.-afhandling: 'Brudflader i universitetets læringsrum – En undersøgelse af forholdet mellem didaktiske intentioner og studerendes deltagelse i kursusundervisning'.

Undersøgelsen har et sociokulturelt udgangspunkt og har fokus er på bachelorkurser med stor holdstørrelse. På baggrund af deltagerobservation af en række kursusgange samt en række samtaler med undervisere og studerende undersøger hun spørgsmål som:

  • Hvad har betydning for om de studerende involverer sig aktivt i undervisningen eller involverer sig i ikke-studierelaterede aktiviteter som fx sociale medier?
  • Hvad betyder den fysiske indretning og de materielle artefakter for undervisningen?
  • Hvordan kan lukkede spørgsmål stimulere flerstemmighed i plenumdialoger?
  • Hvorfor er der nogle studerende, der forbereder sig grundigt til undervisningen, mens andre stort set ikke forbereder sig?
  • Hvilken betydning har undervisernes didaktiske valg for de studerendes deltagelsesform?
  • Hvilke faktorer har betydning for de studerendes engagement?


Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Anne Line Wittek, Universitetet i Oslo
  • Professor Lars Ulriksen, Københavns Universitet
  • Lektor Tomas Ellegaard, Roskilde Universitet (formand)


Vejleder: Lektor Kim Rasmussen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Roskilde Universitetsbibliotek samt på Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, bygning 2, RUC.

Læs dansk resume