Online INDsigt-seminar: Hvad kan vi bruge fremover af erfaringerne fra onlineundervisning under coronanedlukningen?

Dato: 4. maj 2021, kl. 14.15-16.00

Sted: Online. Mødelink sendes ud til de tilmeldte dagen før seminaret

Tilmeldingsfrist: 29. april, 2021

Tilmelding

Med foråret og en genåbning af uddannelserne i sigte giver det mening at forberede os på et efterår med undervisning tilbage i auditorierne, på campus. Men hvad har ændret sig siden marts 2020 og hvad tager vi med os fra året med nedlukning, nødundervisning og hjemmearbejde?

Seminaret indledes med resultaterne fra KU's undersøgelser af undervisning under nedlukningen: Hvad overraskede os, hvad ved vi nu og hvilke udfordringer tegnede sig i skiftet fra fysisk til online undervisning. Herefter gives et par eksempler på initiativer, der efterfølgende er sat i værk på KU og som i forskellig grad adresserer nogle af de udfordringer, der har vist sig under nedlukningen – både ift. at styrke undervisningskvaliteten og de studerendes trivsel.

Anden del af seminaret gennemføres som et fremtidsværksted, hvor vi i fællesskab vil udvikle idéer og scenarier for den fremtidige undervisning på universitetet, hvor on-site såvel som online undervisning kan være i spil.

Oplægsholdere: Katrine Lindvig og Morten Misfeldt, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Læs mere