Lancering af SIG: DiP- Digital Pedagogy & Learning in Higher Education

Dato: 16. juni 2021 kl. 14.00-15.30

Sted: Online via Zoom og Wonder.me. Link sendes umiddelbart forud for arrangemantet.

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 15. juni 2021 kl. 8.00

Mødet er åbent for alle

Tilmelding


Beskrivelse

Velkommen til lanceringen af DiP- Digital Pedagogy & Learning in Higher Education. DiP er en Special Interest Group, SIG, under Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN. Ambitionen med DUN-SIG’en er at etablere et nationalt netværk af forskere, udviklere og praktikere, der har fokus på eller interesse i digital pædagogik, didaktik og læring, undervisnings- og læringsteknologier, online og hybrid uddannelse, digitale læringsmiljøer, læringsdesign, it-didaktisk design og beslægtede felter ift. videregående uddannelser.

DiP har en videns- og forskningsmæssigt målsætning om at skabe stærke forbindelser mellem teori, udvikling og praksis samt vidensdeling omkring dette både nationalt og internationalt. Det vil ske gennem

  1. at skabe samarbejder mellem medlemmer omkring projekter, udvikling, praksis mm.
  2. at skabe forbindelser til international forskning, udvikling og praksis i form af åbne talks, workshops og events med internationale kapaciteter indenfor ’Digital Pedagogy & Learning’ efterfulgt af interne netværksevents for medlemmer
  3. at formidle medlemmernes vidensopbygning, etablering og udvikling af feltet bl.a. i form af webinarpræsentationer, fælles forskningspublikationer, konferencer og andre formidlingsaktiviteter der etablerer feltet nationalt.

Til lanceringen vil koordinatorerne præsentere DiP og åbne op for en dialog omkring hvordan feltet for ‘Digital Pedagogy & Learning in Higher Education’ udvikles og etableres i Danmark. Deltagerne vil sammen diskutere hvilke fremtidige formater der kan hjælpe til med at drive feltet fremad i fællesskab samt hvordan der kan samarbejdes på tværs af sektoren og internationalt for at skabe stærk forskning, udvikling og praksis omkring ‘Digital Pedagogy & Learning in Higher Education’. Nedenfor finder du programmet for dagen samt en kort præsentation af DiP der vil blive udfoldet til lanceringen.

Koordinatorerne håber på at alle med en interesse i dette felt har lyst til at dukke op, deltage og være med til at sætte sit præg på feltet og hvordan det kan etableres og udfoldes på tværs af de danske universiteter og videregående uddannelser.

De bedste DiP-hilsner
Rikke Toft Nørgård (rtoft@edu.au.dk) & Jens Jørgen Hansen (jjh@sdu.dk)
Koordinator for DiP - Digital Pedagogy & Learning in Higher Education, DUN

Program

14.00-14.10 Velkommen

14.10-14.20 Den gamle SIG takker af v. Professor Nina Bonderup Dohn, SDU, Professor Thomas Ryberg, AAU og Lektor Christian Dalsgaard, AU

14.20-14.40 Præsentation af DUN-SIG’en DiP - Digital Pedagogy & Learning in Higher Education v. Lektor Rikke Toft Nørgård, AU og Lektor Jens Jørgen Hansen, SDU

14.40-15.20 Ledet dialog omkring:
1) Hvordan etableres et felt for ‘Digital Pedagogy & Learning in Higher Education’ i Danmark?
2) Hvilke fremtidige formater kan drive feltet fremad i fællesskab?
3) Hvordan bliver en DUN-SIG om ‘Digital Pedagogy & Learning in Higher Education’ relevant og meningsfuld?

15.20-15.30 Opsamling & afrunding

15.30-? Wonder.me networking, socialt samvær & drinks


Presentation of DiP

The DiP-network aims to be a strong practice, development and research community in relation to digital pedagogy, technology enhanced learning and online, hybrid and digital higher education across faculties and universities in Denmark. The purpose is to develop a strong foundation for institutional practice and the scholarship of teaching and learning within these fieldPanels through creating strong connections between research, development and practice.

The SIG will achieve this goal through exploring chosen core themes together, both internally in the SIG and through collaborating with national and international scholars and developers within the chosen theme. Specifically, the SIG will host open events with national and international speakers, arrange internal networking events for members as well as facilitate open events, special journal issues and project meetings for its members to develop the agenda in Denmark within the chosen themes.

The SIG will focus its thematic exploration and collaboration around its implications for a) learning and students, b) pedagogy and teachers, c) culture and institutions.

  1. Digital pedagogy
  2. Teaching and learning design
  3. Technology enhanced learning
  4. Digital learning environments
  5. Educational technology

DiP will bring together researchers, developers and teachers across higher education institutions, who are interested in these and related domains to inspire best practice, develop a shared understanding and establish the field drawing together both national and international knowledge.

Bliv medlem af SIG'en