Konference: Kampe for tilhør

Dato: 27. maj 2021 kl. 9.30-15.30

Sted: Online. Link og program udsendes en uge før.

Deltagergebyr: 200 kr. - Studerende gratis

Tilmeldingsfrist: 10. maj 2021. Max 120 deltagere                           

Tilmelding

Alt for mange studerende i videregående uddannelser oplever i dag forskellige former for psykosociale og trivselsmæssige problemer. Konferencen går tæt på de studerendes erfaringer med stress, psykisk sygdom og livskriser, og hvordan de kæmper med at fastholde tilhør til deres uddannelser.

På konferencen præsenterer forskere fra RUC og AAU centrale indsigter fra et forskningsprojekt, Link Arrow Studielivsprojektet, hvor forskerne gennem tre år har fulgt 50 studerende fra syv universiteter og to professionshøjskoler i Danmark. Forskningen har skabt viden om de studerendes hverdag og oplevelser af, hvad deres problemer består i, hvordan problemer bliver til i mødet med videregående uddannelse, og hvilke former for hjælp der fungerer godt (og ikke).

Der vil på dagen også være bidrag fra bl.a. studerende og rådgivere/vejledere, der har deltaget i projektet. Disse lægger op til dialog med konferencens deltagere om, hvordan forskellige aktører og interessenter i og rundt om de videregående uddannelser kan arbejde videre fra den viden, som Studielivsprojektet bidrager med.

Konferencen henvender sig til forskere, ledere, udviklere, undervisere, vejledere og organisationer med interesse for (videregående) uddannelse, ungdom og psykosociale problemer.

Læs mere