Ph.d.-forsvar: Contextual Influences on Students' Engagement with Feedback in Higher Education

Dato: 9. oktober 2020, kl. 13.00-15.30

Sted: Forsvar: Aarhus Universitet, Søauditorierne, Eduard Biermann Auditoriet, 
           lokale 204, Bartholins Allé 3, bygning 1252, 8000 Aarhus C
           
           Reception: Aarhus Universitet, Søauditorierne, Foyer, lokale 101, Bartholins Allé 3, bygning 1250, 8000 Aarhus C

           Det bliver også muligt at deltage online

Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2020

TilmeldingLink Arrow Her - læs detaljer nederst

Er du interesseret i den nyeste forskning om feedback indenfor Higher Education? Så er du meget velkommen til at deltage i Bente Mosgaard Jørgensens Ph.d.-forsvar: 'Contextual Influences on Students' Engagement with Feedback in Higher Education - A critical discussion of the relation between theory and practice from a practice-theory Perspective'.

Om tilmelding og deltagelse
I tilmeldingen bedes du tage stilling til, om du deltager i Ph.d.-forsvaret fysisk i auditoriet, eller om du ønsker at følge Ph.d.-forsvaret online (link eftersendes). Ligeledes bedes du svare på, om du ønsker at deltage i den efterfølgende reception, som afholdes i foyeren ved auditoriet kl. ca. 15.30-17.30. 

For at sikre sundhedsmæssig forsvarlig afholdelse af arrangementet vil der være et begrænset antal pladser til både forsvar og den efterfølgende reception, således at der kan holdes afstand i henhold til gældende retningslinjer for Covid-19. Af samme grund føres der deltagerlister og afkrydsning ved fremmøde.

Bemærk: Forsvar og reception afholdes kun fysisk, for så vidt at Corona-restriktionerne tillader det på selve dagen. Du vil blive orienteret, såfremt det ikke bliver muligt at afholde arrangementet fysisk.

Læs invitation