Åbent SIG-møde: Online seminar i Læring i Laboratorie- og Feltarbejde

Dato: 16. september 2020, kl. 13:00-16:00

Sted: Online møde i Zoom - tilmeldte deltagere vil senere få tilsendt et adgangslink til seminaret.

Info og tilmelding: Link Arrow Her 

Tilmeldingsfrist: 2. september 2020

COVID-19 har i sagens natur været et benspænd for afholdelse af laboratorie- og feltundervisning. Mange undervisere har gjort nye erfaringer med bl.a. virtuel, asynkron undervisning og med studerendes arbejde med data på nye måder, der kan inspirere fremadrettet.
Seminaret vil danne ramme om deling af disse erfaringer og om diskussioner i retning af det fortsatte arbejde med udvikling og forskning inden for laboratorie- og felt-undervisning på de videregående uddannelser.

Nærmere program følger.

Hvis du er interesseret i at vide mere om arrangementet eller har forslag til gode cases til programmet, kan du kontakte Ida Rasmussen på mail Link Arrow iqlab@sund.ku.dk 

Arrangementet er gratis og for alle med interesse i den didaktiske udvikling af laboratorie- og feltarbejde i undervisningen på de videregående uddannelser.

Hent invitation