SIG-møde i Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

SIG-møde: Forholdet mellem faglig vejledning og feedback – hvordan de spiller sammen, og hvad forskellene er - eller, om det to ord for den samme form pædagogik.


Tidspunkt:
 18. november 2019, kl. 10.00-15.00

Sted: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Tilmeldingsfrist: 21. oktober

Tilmelding: Skrive en mail til Søren Link Arrow ssbe@tdm.au.dk 

Deltagelse er gratis for SIG'ens medlemmer.

Der vil i løbet af dagen være tre præsentationer af forskellige perspektiver på mødets tema, og hver præsentation vil vare ca. 25 minutter efterfulgt af 20 minutters diskussion. Yderligere vil der være fokus på SIG’ens bidrag i foråret 2020 med særligt fokus på et fælles SIG-bidrag til DUNK-2020, DUN-Konferencen.

I er meget velkomne til at sende et eksempel, der er relevant ifm. Lottes oplæg - fx fra en af de vejledere I har på kursus, eller fra studerende. Eksemplet skal være et oplæg til et projekt/speciale som den studerende skal i gang med. Max 4 sider. 
Deadline for eksempler til demo er den 13. november. 

Program for dagen:

10.00-10.15

Velkommen og kaffe 

10.15-11.00

Tekstvejledning på oplæg til BA/projekt/speciale. Hvordan kan vi vejlede vejledere på tekstoplæg fra studerende? - Lotte Rienecker

11.00-11.45

Er vejledning og feedback det samme i en klynge? - Hanne Nexø Jensen

11.45-12.00

Kaffepause

12.00-12.45

Hvad giver (fejl)ernæring til feedback? Perspektiver på feedback i kollegial vejledning. - Christian T. Lystbæk

12.45-13.15

Frokost 

13.15-14.45

SIG’ens aktiviteter i foråret 2020 med fokus på et fælles SIG-bidrag til DUNK 2020.

14.45-15.00

Afrunding og farvel

 

Læs mere om SIG'en