Møde i SIG'en DUEL

DUEL-møde 

Primært tema for dagen:
Udvikling af blended kursus med ABC metoden (udviklet hos University College London)


Dato:
 9. december 2019, kl. 10.00–14.30

Sted: Københavns Universitet, SCIENCE, Konsistoriesal, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg  
           (ind ad porten, gennem gården og ind til højre) 

Tilmeldingsfrist: 29. november 2019 

Tilmelding til arrangement: Jeppe Sand Christensen Link Arrow jsc@science.ku.dk

Tilmelding til DUEL-gruppen: Kasper Bergstrøm Link Arrow kbergstrom@sdu.dk


Program:

  • Kort vidensdeling fra universiteterne
  • Faciliteret kursusudvikling med ABC
  • Escape Room øvelse
  • Opsamling og diverse