Konference: TAL2019 - Teaching for Active Learning

Tal2019

Gennemgående tema: Aktiverende undervisning og aktiv læring

Særligt tema i år: Employability


Tidspunkt:
14. november 2019, kl. 9.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Deltagergebyr: Gratis

Deadline abstracts: 3. juni 2019

Indsend abstracts: Abstracts indsendes i Word format i Link Arrow denne template

Tilmeldingsfrist: 
28. oktober 2019

Tilmelding: Link Arrow Her 
Bemærk, at der vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse fra konferencen uden afbud.

SDU Universitetspædagogik inviterer til sin årlige konference om aktiv undervisning.
I år har konferencen særligt fokus på Employability, og konferencen opfordrer undervisere, undervisningsudvikling, vejledere, forskere, bibliotekarer og studerende til at bidrage med praktiske eksempler, erfaringer og forskning om Employability og/eller aktiverende undervisning og aktiv læring.
Ud over de parallelle sessioner vil der være keynote oplæg ved Link Arrow Dr. Lorraine Dacre Pool, Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT), University of Central Lancashire.

Konferencen vil belyse, hvordan undervisning kan styrke studerendes employability. Der er flere definitioner af begrebet ’employability’. Begrebet er fx blevet defineret som ‘a set of achievements – skills, understandings and personal attributes – that makes graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the economy’, og det er blevet beskrevet som  ‘en complex konstruktion’ (Yorke, 2004). Uanset hvilken definition man måtte foretrække, er employability et tema, som optager mange i det danske uddannelsessystem. 

Det er ligeledes et felt, hvor der i disse år sker stor udvikling på videregående uddannelser i Danmark. Udviklingen finder sted i mange forskellige kontekster, både inden for curriculære, co-curriculære og extra-curriculære studenteraktiviteter.

 
Målet med konferencen er at give deltagerne mulighed for at:

  • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
  • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring 

 

Det særlige formål med dette års konference er ydermere at:

  • sætte fokus på forståelser af employability i videregående uddannelser
  • diskutere ideer til hvordan undervisere kan fokusere på employability i videregående uddannelser
  • introducere eksempler på best practice fra andre universiteter
  • diskutere hvordan universitet som institution kan styrke employability

 

TAL2019 vil indeholde:

  • Keynote oplæg med fokus på employability ved Dr. Lorraine Dacre Pool (på engelsk)
  • Parallelle sessioner med korte oplæg, poster præsentationer og workshops om aktiverende undervisning og aktiv læring samt employability  (både danske og engelske sessioner)
  • Paneldebat (på engelsk)

Konferencens primære målgruppe er medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale og internationale universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.

Læse mere om TAL2019