INDsigt-seminar: Big data i videnskab og samfund

Indsigt Seminar

Tidspunkt: 10. december 2019, kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Øster Voldgade 3, 1350 København K 

Deltagebyr: gratis

Tilmelding: Her 

Tilmeldingsfrist: 7. december 2019

INDsigt-seminar ved Sara Green mfl., Institut for Naturfagenes Didaktik, KU 

Overalt i samfundet tales der om ”big data” og eksponentiel teknologi. Algoritmer influerer i stigende grad ikke blot videnskaben men også beslutninger på forskellige niveauer – fra borgernes online indkøb til politiske beslutninger om samfundets indretning og økonomi. Men i hvor høj grad skal vi stole på resultater af big data analyser? Kan en algoritme være diskriminerende? Og hvordan sikrer vi os at big data bruges på en etisk forsvarlig måde? I dette seminar gennemgår vi udvalgte cases fra undervisningen i videnskabsteori på SCIENCE, KU, som kan bruges til at stimulere refleksion over betydningen af big data for videnskab og samfund.

Seminaret har fokus på universitetsundervisning og indgår i seminarrækken INDsigt. 
Hvert halvår er der 4 seminarer med fokus på naturfag og læring i henholdsvis grundskolen, gymnasiet, universitetet og på museer. 

Alle er velkomne. 

Læs mere