Høring: Bedre optagelsessystem på vej

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at undersøge mulighederne for at ændre optagelsessystemet for de videregående uddannelser. Men hvad skal fremtidens optagelsessystem kunne? 

Tidspunkt: 1. april 2019 kl. 10:00-13:00

Sted: Fællessalen på Christiansborg

Fremtidens optagelsessystem kommer til debat ved en offentlig høring på Christiansborg, hvor vi ser på styrker og svagheder ved det eksisterende system, og debatterer, hvad forskellige ændringer af optagelsessystemet vil betyde.

Der vil være oplæg om fordele og ulemper ved kvotesystemet, inspiration fra andre landes optagelsessystemer og paneldebat om, hvordan vi får det bedste optagelsessystem for de videregående uddannelser.

Alle er velkomne til den offentlige debat

Nærmere information om høringen følger på ministeriets hjemmeside.