Workshop i SIGen: Pædagogisk praksis i IT-medieret læring

Tidspunkt: 8. juni 2018, kl. 9.45-14.45

Sted: Syddansk Universitet, Campus Kolding, lokale 61.01

Tilmeldingsfrist: 28. maj 2018

Tilmelding: Skriv til DUN

På denne workshop sætter vi fokus på, hvordan man kan anvende IT til at understøtte studerende i at overføre og tilpasse viden mellem kontekster, både på mikro- og makroniveauet. Vi forstår IT bredt og vil behandle en række forskellige IT-didaktiske metoder, fra simulationsprogrammer til diskussionsfora. Formatet er en serie korte inspirationsoplæg med præsentation af læringsdesign, efterfulgt af cafebordsdiskussioner. Her kan deltagerne i mindre grupper diskutere de læringsdesigns, de er særligt interesserede i, med fokus på anvendeligheden af læringsdesignsene i egen praksis.

Læs hele invitationen og programmet