Temadag på RUC: Fremtidens lærebøger på universiteterne

Tidspunkt: 16. marts 2018, kl. 11.00-16.00

Sted: Roskilde Universitet, lokale: 25.1-035 (find vej: Link Arrow https://ruc.dk/find-vej-til-og-pa-roskilde-universitet)

Deltagergebyr: Gratis (max 50 deltagere)

Tilmeldingsfrist: 9. marts 2018 

Tilmelding: Link Arrow Her

Formål
Konferencen er den første om temaet lærebøger på universiteterne i Danmark. Formålet er at:

  • Sætte lærebogen på dagsordenen, som et væsentligt bindeled mellem forskning og forskningsbaseret undervisning, og som et policy-område for danske universiteter.
  • Diskutere lærebøgernes fremtid på universiteterne på tværs af faggrupper og interesser.

Tema
Danske læremidler på universiteterne og vilkårene for at udvikle dem undergår store ændringer i disse år. Danske lærebøger presses bl.a. af en lang række andre læringsressourcer og andre faktorer: Lukkede læringsrum og interne platforms-materialer, deling af indskannede lærebøger i Dropbox, af Open Educational Resources på internettet, af PP-slides og YouTube-videoer som primære læringsressourcer, af billigere angelsaksiske lærebøger – og, ikke mindst, af BFI’ens ensidige prioritering af artikelproduktionen der ikke giver incitamenter til at udvikle andre læremidler end netop artikler, dvs. en genre som ikke er skrevet med studerende som den primære målgruppe. De studerende vil gerne også have lærebøger på dansk såvel som på engelsk. Men er der nogen incitamenter for forskere til at skrive lærebøger, på papir og digitalt? Hvad er erfaringerne med at skrive, udgive og distribuere danske lærebøger – analoge og digitale? Hvad prioriterer universiteternes ledelser, forskningsbibliotekerne, lærebogsforlagene og -forfatterne? Og ikke mindst: Hvad er der af visioner for og ideer til hvordan danske forskere kan forfatte lærebøger/-midler, analoge og digitale?

Målgruppe og deltagere
Alle med interesse for læremidler og forholdet mellem undervisning(smidler) og forskning på universiteterne: Forskere, ledere, informationsspecialister, universitetsforlag, universitetspædagoger, e-læringskonsulenter, relevante organisationer. 

Arrangører: Lotte Rienecker og Link Arrow Enheden for Akademisk Efteruddannelse, Roskilde Universitet

Læs mere