SIG-møde: Førsteårspædagogik

Tema: Introugen – den gode studiestart

Arrangementet er åbent for alle.

Tidspunkt: 28. november 2018, kl. 11.00 – 15.30

Sted: Stakladen – mødelokale M2, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C, Aarhus Universitet

Tilmeldingsfrist: 22. november 2018. Der er 65 pladser til temadagen efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding: Link Arrow Her

Evt. Afbud senest 27. november til Pernille Maj Svendsen, Link Arrow psv@au.dk

Arrangører: Eva Ulstrup, KU og Pernille Maj Svendsen, AU

Temadagen er for alle, der har en interesse i, søger input til og gerne vil arbejde med ”Introugen - den gode studiestart”. Du må derfor meget gerne dele invitation og program med dine kolleger.

Program

10.30 – 11.00

En kop kaffe og et rundstykke

11.00 – 11.10

Velkommen

11.10 – 11.40 Oplæg ”En god intro har forebyggende effekt på frafald”

v/Bjarke T. Hartkopf, Danmarks Evalueringsinstitut

11.40 – 12.10

Oplæg ”Studiestart, studiekultur og studiepraksis – et indblik i empiri fra studiestart på tre uddannelser på Københavns Universitet”

v/Andrea F. M.  Gregersen, Inst. for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

12.10 – 12.40 Frokost

12.40 – 14.40

Workshops hvor deltagerne på forhånd vælger sig på et af følgende tre spor:

   W1: Begrundelser for forskellige grader af indblanding i indhold og rammer

   W2: Udkast til modeller for at inkludere faglig integration i introugen

   W3: Hvordan tages der højde for diversiteten blandt nye studerende i introugen?

14.40 – 15.20

Plenum med ”afrapportering” fra workshopsporene

15.20 – 15.30

Afslutning

15.30 – 16.00

Netværkssession med snacks, øl/vand/vin