SIG-møde: Faglig vejledning og peer feedback

Dato: 1. juni 2018, kl. 10.00-15.00

Sted: DPU, lokale D 120, Campus Emdrup i København, Tuborgvej 164, 2400 København NV 

Tilmeldingsfrist: 28. maj 2018 til Link Arrow Helle Nordentoft Jakobsen


Program

10.00 – 10.15: Morgenkaffe og velkommen ved Søren Bengtsen 

10.15 – 11.20: At arbejde med vejledning og peer feedback

Vi ved meget lidt om, hvordan vi hver især arbejder i faglig vejledning på de respektive institutioner. Bruger vi peer feedback? Hvordan? Samarbejder vi med kolleger om det? Er vi begrænset af organisatorske vilkår? Formålet med dette første programpunkt er at få et indblik i, hvordan eventuelle samarbejder kan foregå, og hvilke muligheder og begrænsninger der fx kan være med at bruge peerfeedback i faglig vejledning. Vores tanke er, at vi i netværket kan sparre med hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer med at håndtere de organisatoriske vilkår, som vi er underlagt.

Derfor vil vi i en indledende runde (fem minutter til hver):

  1. Præsentere os selv kort
  2. Uddybe kort, hvordan vi arbejder med faglig vejledning og peer feedback på vores institutioner
  3. Forklare hvilke organisatoriske muligheder og begrænsninger vi oplever, at vi har på vores institution for at forske i og arbejde med faglig vejledning og peer feedback

Forberedelse: Tænk over hvad du vil sige, og medbring evt. handouts som du vil udlevere, men brug fx ikke tid på PowerPoint præsentation.

11.20 - 11.30: Strække ben pause 

11.30 - 12.00: Peer feedback – i forskning og i praksis

3 oplæg i træk på hver 10 minutter fra:

Anne Smedegaard, KU

Tove Hedegaard Jørgensen og Annika Buchert Lindberg, Science and Technology, AU

Stine Heger og Helle Hvass, DPU, AU

Oplæggene kan inspireres af et eller flere af nedenstående spørgsmål:

  • Hvordan arbejder jeg med peer feedback – forskningsmæssigt og i praksis?
  • Hvilken indsigt og erfaring har jeg med, at studerende giver hinanden peer feedback?
  • Hvilke erfaringer har jeg med at samarbejde med kolleger om peer feedback, fx på et hold med flere undervisere eller på tværs af hold?

12.00 – 12.30: Spørgsmål og diskussion af de 3 oplæg

12.30 – 13.00: Frokost 

13.00 – 13.30: Drømmescenarier

Deltagerne arbejder i grupper på tværs af de forskellige institutioner og diskuterer, hvad der ville kunne styrke arbejdet med faglig vejledning og /eller peer feedback på de forskellige institutioner, og hvilken rolle DUN SIG evt. kan spille i den forbindelse. Hver gruppe medbringer 3 pointer/ideer til plenum. 

13.30 – 13:45: Bogpræsentation v. Helle Hvass og Stine Heger  

13.45 – 14.00: Kaffe 

14.00 – 15.00: Oplæg v. Søren Bengtsen

  • Hvad er næste skridt i samarbejdet?
  • Hvilke perspektiver tegner sig efter gruppearbejdet?
  • SIG temadag, konference e.l.