SIG-møde: Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser

Tema: Implementering af gode vejledningspraksisser – institutionelt og individuelt

Arrangementet er åbent for alle kl. 10.00-12.00.
Herefter SIG-møde kun for medlemmerne kl. 12.00-15.00.

Tidspunkt: 21. november 2018

Sted: Københavns Universitet, lokale 27.0.47 kl. 10.00 (lokale 23.4.05 kl. 12.00 ) , Emil Holms Kanal 4, 2300 København 

Tilmeldingsfrist: 15. november 2018

Tilmelding: Link Arrow Her

Faglig vejledning og mentoring i universitetsundervisning er et veletableret forskningsfelt. Men i hvor høj grad får denne forskning betydning for universiteternes vejledningspraksis? Kan forskningsbaseret viden ses afspejlet i styredokumenter som fx studieordninger? Eller i pædagogisk videreuddannelse? Eller i den situerede praksis i undervisnings- og vejledningssammenhæng?

Program 

Åbent arrangement  kl. 10.00-12.00 (lokale 27.0.47)

10.00-10.05

Velkomst

10.05-11.00

Lektor Torgny Roxå, Lunds Universitet:

Att påverka undervisningskulturer i universitetsmiljö - ett organisatoriskt perspektiv

11.00-11.10 Pause

11.10-11.20

Lektor Rie Troelsen, leder af SDU Universitetspædagogik:

Fra strategi til praksis – eller fra praksis til strategi? 
Om at skabe udvikling fra oven eller fra neden. 

11.20-12.00 Diskussion

 

Lukket møde kun for SIG-medlemmer kl. 12.00-15.00 (lokale 23.4.05)

Med baggrund i formiddagens oplæg og diskussioner vil vi identificere nogle muligheder for at forskningsbaseret viden får en mere markant plads i vores universitetspædagogiske praksis – både som udviklere og som forskere/undervisere.

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.00

Lektor Søren Smedegaard Bengtsen, Århus Universitet:

Hvilken betydning har forskning i vejledning haft for vejledningspraksis på Århus Universitet?

13.00-13.10 Andre erfaringer fra SIG’ens medlemmer: 
Eksempler på implementering af forskningsbaserede pædagogiske initiativer?

13.10-13.40

Gruppearbejde (på tværs af institutioner). 
Grupperne skal med baggrund i erfaringer fra egne institutioner og arbejdssituationer identificere 1-3 forudsætninger for at forskningsbaseret viden har/kan få betydning for vejledningspraksis. Enten på institutionelt niveau eller i individuel praksis (noteres på padlet/plancher).

13.40-14.10 Diskussion af de identificerede muligheder – kan vi se tendenser i samspillet mellem forskning og praksis på vejledningsfeltet, som SIG’en evt. kan arbejde videre med?

14:10-15:00

DUNK 2019: Hvordan skal SIG’en bidrage?

Søren præsenterer forslag til symposium til DUNK 2019.

Andre forslag til tema eller format?

Nedsættelse af arbejdsgruppe