INDsigt seminar: Når studerende går i laboratoriet

Tidspunkt: 5. marts 2018, kl. 14.15

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K., Palaver Hall

Deltagergebyr: Gratis (vi giver kaffe)

Tilmelding: Link Arrow Her  (eller mød bare op på dagen) 

Spørgsmålet om god videnskabelig praksis – og navnlig mangel på samme – tiltrækker sig i disse år stigende opmærksomhed. Det skyldes ikke kun en række spektakulære skandalesager, men i lige så høj grad den gradvise erkendelse af, at en række tvivlsomme forskningspraksisser, dvs. praksisser, der måske ikke er direkte uredelige, men måske heller ikke er helt fine i kanten, er meget udbredte i visse forskningsmiljøer.

Hvis vi vender os mod de studerende, er fænomener som plagiering og forskellige former for testsnyd forholdsvis velbeskrevne. Til gengæld ved vi stort set ikke noget om de studerendes forståelse af og forhold til tvivlsomme praksisser, som at slette afvigende målepunkter eller at kassere hele forsøg uden at kunne pege på en klar fejlkilde. Derfor undersøgte vi alle danske 3. års kemistuderendes forhold til tvivlsomme forskningspraksisser. Vores undersøgelse viste, at praksisser, som at slette afvigende målinger, er en forholdsvis almindelig del af laboratoriepraksis, men at de studerende ofte kan give gode grunde til de tvivlsomme handlinger. Vi så dog også handlingsmønstre, der giver grobund for bekymring. 

I denne INDsigt vil vi redegøre for vores resultater og diskutere, hvordan man bedst tackler spørgsmålet om tvivlsomme forskningspraksisser i laboratorieundervisningen.

INDsigt ved Frederik Voetmann Christiansen og Mikkel Willum Johansen, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU.