Evaluering og læring - om formativ og summativ brug af evalueringer og deres konsekvenser for studerendes læring

Dato: 7. maj 2018, kl. 13.00-16.00

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, Palaverhal. Instituttet ligger i det gamle Københavns Observatorium inde i Botanisk Have med indgang overfor Rosenborg Slot

Tilmeldingsfrist: 30. april 2018

Tilmelding: Skriv til Jens Dolin på dolin@ind.ku.dk

Deltagergebyr: Gratis

Workshoppen er for alle akademikere med interesse i eksaminer og tests og deres konsekvenser for de studerendes læring og for læringsmiljøet. Workshoppens aktualitet skal ses i lyset af den øgede vægt på high stakes tests i uddannelsessystemet og den uheldige tilbagesmitning det har på såvel læring som læringsadfærd. Således viste en nylig EVA-undersøgelse at hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav – med øget stress og mindsket læringsudbytte som resultat.
Workshoppen vil med udgangspunkt i konkrete eksempler diskutere dette fænomen og især hvorledes man som institution og på de enkelte uddannelser kan forholde sig konstruktivt til det.

Læs hele indbydelsen og programmet