SIG-møde: UNIEN

Tidspunkt: 22. november 2017, kl. 10.30 - 14.00

Sted: Cortex Park 26, Syddansk Universitet

Deltagergebyr: Mødet er gratis

Tilmeldingsfrist: 8. november 2017

Tilmelding: Skriv til specialkonsulent Helle Meibom Færgemann på Mail hmf@tdm.au.dk

Der vil være forplejning i form af let buffetfrokost, kaffe, frugt m.m.


Program:
10.30: Velkommen og statusrunde – hvad sker der p.t. på de forskellige universiteter?

11.00: Progression i entreprenørskabsundervisningen - internt på universiteterne/de videregående uddannelsesinstitutioner og i forhold til grundskolen og gymnasieskolen: I følge en pressemeddelelse fra ministeriet fra oktober giver flere universitetsuddannede iværksætterlivet en chance - betyder det, at vi gør det godt, og hvordan håndterer vi kommende generationer af studerende, der har arbejdet med kreativitet, innovation og/eller entreprenørskab fra indskolingen? Se evt. analysen, der ligger til grund for pressemeddelelsen her:
Link Arrow https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/filer/analysenotat_ivaerksaetteraktiviteten-blandt-universitetsuddannede.pdf

Oplæg og plenumdiskussion

12.00: Frokost

12.45: Udfordringer og muligheder relateret til progression. Vi danner et antal arbejdsgrupper, alt efter hvor mange vi bliver. Vi har følgende bud på overskrifter til grupperne:

  • Samspil og forskelle/ligheder ml obligatoriske fag og valgfag
  • Entreprenørskabsundervisning på bachelor-,kandidat- og ph.d.-niveau
  • Fra gymnasieskolens entreprenørskabsundervisning til entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser


13.30: UNIEN’s fremtid: organisation, temaer m.m.