INDsigt-seminar: Practicing integrity – teaching integrity practitioners

Tidspunkt: 12. december 2017, kl. 14.15-16.00

Sted: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Deltagergebyr: Gratis

Tilmeldingsfrist: 7. december 2017

Tilmelding: Link Arrow Her

Forskningsintegritet, etik og god videnskabelig praksis er i disse år en væsentlig del af den offentlige debat om offentligt finansieret forskning. På seminaret præsenterer Lise Degn og Laura Louise Sarauw (DPU, Aarhus Universitet) de foreløbige resultater fra et projekt om, hvordan såkaldt ”ansvarlig forskningspraksis” fortolkes og udmøntes i undervisningen på ph.d.-kurser inden for forskellige disciplinære felter. Der lægges op til debat om, hvordan integritet forstås på forskellige felter, samt hvilke implikationer disse forestillinger har for forskeruddannelse.

Alle er velkomne. 

Læs mere