Ph.d.-forsvar: En undersøgelse af universitetsspecialets betydninger

Dato: 26. februar

Tid: 13.00-16.00

Sted: Aarhus Universitet, Bygning 1441-012, auditorium 1, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

Pris: Gratis

Ph.d.-forsvaret
Cand.mag. Tine Wirenfeldt Jensen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Bjerget og sumpen: En undersøgelse af det danske universitetsspeciales betydninger med afsæt i humaniora”

Bedømmelsesudvalg
Professor Anne Line Wittek, Universitetet i Oslo, Institutt for Pedagogikk
Professor Linda Lundgaard Andersen, RUC, Institut for Mennesker og Teknologi 
Professor (MSO) Henrik Kaare Nielsen (formand), Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Hovedvejleder
Professor emeritus Svend Erik Larsen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes af lektor Oliver Kauffmann, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Link Arrow Læs mere