Gå hjem-møder om studieintensitet i København og Århus

Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. En motiveret studerende vil typisk studere mere og have et større læringsudbytte. Nyt katalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter spot på greb og metoder, som uddannelsesinstitutionerne kan bruge for at styrke studieintensiteten. I kataloget præsenteres ni cases med indsatser, som alle har haft til formål at øge de studerendes studieintensitet. 

EVA afholder gratis gå-hjem-møder i både København og Århus, hvor du bl.a. kan møde professor Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didatik, der vil præsentere de foreløbige resultater af et forskningsprojekt om studerendes tidsforbrug på fem uddannelser på Københavns Universitet. EVA deltager også på DUN-konferencen i maj, hvor de afholder en workshop om emnet.

København

Tidspunkt: 3. maj 2016 kl. 15-17

Sted: Cphbusiness City, kantinen, 4. sal, Landemærket 11, 1119 København K

Århus

Tidspunkt: 10. maj 2016 kl. 15-17

Sted: VIA University College, Ceresbyen 24, C4.02, 8000 Aarhus C

Tilmelding