Supporting and Leading Educational Change

Tid:

  • Blok 1: 26. oktober – 4. december 2015
  • Blok 2: 4. januar – 12. februar 2016

Deadline for tilmelding: 12. oktober 2015

Dette 12 ugers online kursus er for at anerkende og fremme uddannelsesmæssige forandringer i videregående uddannelser. Der skal sættes ca. seks timer af ugentligt til læsning, diskussioner og aktiviteter.

Kurset vil bl.a. indeholde emner om overvågning og evaluering, udvikling af faglig ekspertise, formidling og rollen af rådgivning i uddannelsesmæssige forandringer.

Efter gennemførelse af kurset kan man blive en del af Fellowship of SEDA.

Link Arrow Info og tilmelding