Konference om specialpædagogisk støtte til studerende

Tid: 12. november 2015 kl. 10-15.30 

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Pris: Gratis

Tilmelding: Senest d. 2. november på mail til Line Knudsen, line.knudsen@stukuvm.dk. Oplys navn, institution og kontaktoplysninger (tlf. og mail) ved tilmelding.

Om konferencen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til konference, hvor du kan høre om erfaringerne fra satspuljeprojektet ’Nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser’. Kom og få inspiration og redskaber til vejledning og støtte af disse studerende.

Som deltager på konferencen kan du blive inspireret af oplæg om erfaringer fra projektet, du kan høre resultater fra en ny undersøgelse af studieservices på universiteterne målrettet det stigende optag og den mere differentierede studentergruppe, og du kan bidrage til vidensudvikling i et fremtidsværksted med fokus på snitfladerne mellem den specialpædagogiske støtte og de øvrige services i forhold til vejledning, overgange, faglige udfordringer m.v.

Dagen byder derudover på muligheden for at etablere netværk med andre praktikere inden for SPS-området, vejledning, fastholdelsesinitiativer m.v. og derigennem få nye idéer til, hvordan specialpædagogisk støtte kan indgå i en mainstream studiehverdag.

Du kan blandt andet møde Marie Gjerum og Nanna Boyesen fra Studenterrådgivningen og Tue Vinter-Jørgensen fra EVA.

Link Arrow Se dagens program