Første møde i SIG om Førsteårspædagogik

Tid: 29. juni kl. 11-15

Sted: Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU

Du kan stadig nå at være med til at starte den nye Special Interest Group om førsteårspædagogik. Kom og giv dit bidrag til fokus, særligt interessante problemstillinger og mødestrukturer.

Vi skal dele vores interesser og erfaringer, samle og skabe viden, som kan bruges konkret. På det første møde vil vi både diskutere sagen og rammerne for SIG’en med følgende overskrifter:

  • Præsentation af os selv: Hvad er din interesse i førsteårspædagogik?
  • Vigtige pointer om førsteårspædagogik – så vi kan komme i gang med faglig sparing.
  • Hvad er vores interesse i at være med i en (fast) SIG? Brainstorm om udfordringer, interessenter, fokus og kerneområder.
  • SIG’ens struktur – hvordan mødes vi, hvor og hvor meget?
  • Eventuelle bidrag fra deltagere.

Interesserede bedes skrive til SIG'ens Julie Marie Isager påjis@samf.ku.dk

Link Arrow Læs mere om SIG'en her