Førsteårspædagogik

Sig Medlem3


Formål

Netværkets formål er at etablere et nationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende ressourcepersoner, der er engagerede i at udvikle første studieår på danske universiteter.

Det er netværkets intention at være med til at styrke fokus på første studieår, at dele viden, undervisningsmaterialer og erfaringer om blandt andet:

  • Hvilke udfordringer har nye studerende på universiteterne – og hvilke udfordringer har universiteterne med nye                       studerende?
  • Hvordan sætter vi bedst fokus på nye studerendes studievaner og forventninger til deres universitetsstudier? 
  • Hvordan tilrettelægger vi bedst undervisning og uddannelser for nye studerende? 

Form og sprog

Netværket er under opbygning, og det er derfor endnu ikke fastlagt hvilke mødeformer, netværket vil have. Det er ambitionen, at netværket inddrager ressourcepersoner, og møderne gennemføres derfor på dansk og engelsk efter behov. 

Carsten Tage Nielsen

Kontakt for nærmere information

Carsten Tage Nielsen
Roskilde Universitet
E-mail: ctn@ruc.dk
Tlf.: 2163 3764