Førsteårspædagogik

Bliv medlem af en SIG - Husk, du skal være registreret DUN-medlem

Formål

Netværkets formål er at etablere et nationalt forum for universitetspædagogiske konsulenter, forskere, ledere og lignende ressourcepersoner, der er engagerede i at udvikle første studieår på danske universiteter.

Det er netværkets intention at være med til at styrke fokus på første studieår, at dele viden, undervisningsmaterialer og erfaringer om blandt andet:

  • Hvilke udfordringer har nye studerende på universiteterne – og hvilke udfordringer har universiteterne med nye            studerende?
  • Hvordan sætter vi bedst fokus på nye studerendes studievaner og forventninger til deres universitetsstudier? 
  • Hvordan tilrettelægger vi bedst undervisning og uddannelser for nye studerende? 

Form og sprog

Netværket afholder årligt 3-4 ordinære medlemsmøder med en faglig relevant problemstilling i fokus enten med oplæg fra medlemskredsen eller inviterede oplægsholdere. Medlemsmøderne kan enten være fysiske eller digitale. Desuden bestræber vi os på at afholde et årligt åbent seminar med fokus på en aktuel problemstilling om førsteårspædagogik. Da SIG’en repræsenterer forskellige faggrupper på universitetet bestræber vi os på, at vores arrangementer er tværfaglige.

Koordinator

Carsten Tage Nielsen Border    Carsten Tage Nielsen


   Studielektor, Ph.d.
   Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
   Den humanistiske Bacheloruddannelse
   Roskilde Universitet

   Mail  ctn@ruc.dk
   Telefon  2163 3764