DUN Konference 2008: Feedback og gode undervisningspraksisser

DUN Konference 2008: Feedback og gode undervisningspraksisser

Den 14. årlige DUN konference handler om feedback og gode undervisningspraksisser. Den finder sted torsdag 19. juni og fredag den 20. juni 2008 på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

På konferencens første dag præsenteres resultater fra international feedback-forskning og hovedresultaterne fra en meget omfattende undersøgelse af studiemiljø ved Aarhus Universitet.

På konferencens anden dag præsenterer en lang række danske universitetsundervisere, universitets-pædagoger og universitetsadministratorer deres gode pædagogiske praksisser - især mht. feedback på studerendes arbejde.

Konferencen starter torsdag d. 19/6 kl. 14 og slutter fredag 20/6 kl. 17.

Konferencens adresse:
Center for Sundhed og Samfund
(Det der i gamle dage var Kommunehospitalet)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5A
Christian Hansen Auditoriet


Deadlines: Tilmelding som oplægsholder 2. dag senest 14. marts og som almindelig konferencedeltager senest 15. maj.

Hold dig orienteret på DUNs hjemmeside, der løbende vil blive opdateret med sessionsbeskrivelser, indholdspræsentationer af keynoteforedragene m.m.

Konferencesekretariat
akademiskskrivecenter@hum.ku.dk

Arrangører
Lotte Rienecker, Københavns Universitet 35 32 91 27 
Thomas Harboe, Københavns Universitet 35 32 35 87 
Anker Helms Jørgensen, IT-Universitetet 72 18 50 00