DUN Konference 2007: Gode studie- og læringsmiljøer og effektiviseringer - kan de to ting forenes?

Den 13. årlige  DUN-konference om universitetsundervisning

finder sted torsdag den 31. maj og fredag den 1. juni 2007 på Aalborg Universitet.

Gode studie- og læringsmiljøer og effektiviseringer ? kan de to ting forenes?

Med dette tema ønsker DUN at sætte fokus på emner, som afspejler aktuelle udfordringer for universitetsundervisningen - i spektret mellem øget effektivitet og gode studie- og læringsmiljøer. Er der tale om modsætninger, eller kan de to ting forenes?
 
Målgruppe
DUN-konferencen er som altid for alle undervisere på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner (medlem af DUN eller ej) og alle med ansvar for organisering og udvikling af universitetsundervisning. Det er - alt efter interesse - muligt at deltage i hele konferencen eller bare én af dagene.

Hovedtalere

  • Professor Sally Brown, Pro-Vice-Chancellor ved Leeds Metropolitan University vil diskutere, hvorledes det er muligt selv med mange studerende at foretage gode vurderinger af studerende
  • Professor Phil Race, Leeds Metropolitan University vil fortælle om sine erfaringer med, hvorledes man kan støtte studerende i at lære både mere effektivt og med større glæde.
  • Søren Barlebo Rasmussen, tidligere dekan v. Copenhagen Business School, nu selvstændig ledelseskonsulent, vil i sit oplæg analysere udviklingen og udfordringerne for universiteterne samt komme med bud på, hvad man kan gøre.
  • Professor Palle Rasmussen, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet vil tegne et billede af de senere års udvikling af rammerne for universitetsundervisningen.
  • Torben K. Jensen, Leder af center for Læring og Uddannelse, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet og medlem af DUNs bestyrelse, vil i sit oplæg diskutere, hvorledes universiteterne kan varetage forskningsbaseret undervisning under nye vilkår.


Sessioner
Der bliver mulighed for at deltage i to konferencesessioner, en hver dag. Der er programsat 8 sessioner:

Torsdag:
1. Debat med Sally Brown (ingen papers)
2. Universitetspædagogisk udviklingsarbejde
3. Evidens i uddannelse og undervisning
4. Gode studie- og læringsmiljøer (1)

Fredag:
5. Debat med Phil Race (ingen papers)
6. Målbeskrivelser, undervisningsformer, evalueringsformer?
    Ny karakterskala
7. Problembaseret læring (PBL) og gruppearbejdets styrke
8. Gode studie- og læringsmiljøer (2)

Tilmelding til sessioner: www.puc.aau.dk/DUN/workshops.htm

Tilmelding og pris
Tilmeldingsfrist er mandag den 21. maj 2007 på www.puc.aau.dk/DUN
Pris for deltagere fra institutioner, der er medlem af DUN (link til medlemsinstitutioner):
 - 1 dag: 200,-
 - 2 dage, uden middag 350,-
 - 2 dage, inkl. festmiddag: 550,-
Pris for ikke-medlemmer, hele konferencen 950,- (inkl. festmiddag)
Efter tilmelding vil du modtage et indebetalingskort.

Arrangør
Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Pædagogisk Udviklingscenter, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.