DUN Konference 2006: Valg af udviklingsstrategier - valg af undervisningsstrategier

Den 12. årlige DUN-konference om universitetsundervisning

Den 3.-4. maj løber DUN’s årlige konference af stabelen. Konferencen finder sted på Aarhus Universitet og det overordnede tema er:

Valg af udviklingsstrategier - valg af undervisningsstrategier

- Hvordan organiseres universitetspædagogisk udviklingsarbejde mest hensigtsmæssigt med henblik på at udvikle effektive undervisnings- og læringsmiljøer?

- Hvordan tilrettelægges undervisningen mest hensigtsmæssig med henblik på at understøtte de studerendes læring?
 
Målgruppe
DUN-konferencen er som altid for alle undervisere på universiteterne (medlem af DUN eller ej) og alle med ansvar for organisering og udvikling af universitetsundervisning. Det er - alt efter interesse - muligt at deltage i hele konferencen eller bare én af dagene.

Key note speakers

  • Dr. Keith Trigwell, University of Oxford, vil dele ud af sine erfaringer og tanker om uddannelsesudvikling samt om relationer mellem de studerendes og undervisernes tilgange til hhv. læring og undervisning.
  • Prof. Martin Valcke, Ghent University, vil fortælle om collaborative learning og medarbejderudvikling samt om evidensbaseret brug af IKT i de højere uddannelser.


Sessioner
Desuden vil du kunne deltage i 2 af de 5 konferencesessioner, med temaerne

- Internationalisering og politisk regulering af de videregående uddannelser
- Universitetspædagogisk udviklingsarbejde
- IKT i undervisningen
- Vejledning knyttet til opgave- og specialeskrivning
- Universitetsundervisning/forskningsbaseret undervisning i dens mange former

Tilmeldingsfrist: 25. april
Pris for deltagere fra institutioner, der er medlem af DUN:
Deltagelse i enten i dag 1 eller 2: 200,-
Deltagelse i begge dage m. middag: 350,-
Ikke medlemmer, begge dage: 950,-

Arrangør
Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Universitetspædagogisk Netværk, Aarhus Universitet